PropertyValue
rdfs:label
  • Kieru
rdfs:comment
  • Kieru (キエル, Vanish) là một hành tinh đã bị hủy diệt và là hành tinh nhà của Katora Page và Potomuri Emnator.
dcterms:subject
abstract
  • Kieru (キエル, Vanish) là một hành tinh đã bị hủy diệt và là hành tinh nhà của Katora Page và Potomuri Emnator.