PropertyValue
rdfs:label
  • Imperium Romulańskie
rdfs:comment
  • thumb|right|Godło Imperium Romulańskiego, 2379 rok thumb|right|Godło Imperium Romulańskiego, ok. 2378 roku Imperium Romulańskie -jedna z potęg Kwadrantów Alfa i Beta. Imperium stworzone przez wolkańskich uchodźców, którzy ok. IV wieku naszej ery (wg. ziemskiego kalendarza) nie mogąc pogodzić się ze zwycięstwem Suraka i forsowanego przez niego stylu życia, jaki przyjął się na Wolkanie, opuścili planetę w poszukiwaniu nowego domu. * Carraya IV * Chaltok IV * Remus * Romulus * Carraya * Chaltok * Nequencia Alpha * Romii * Romulus * Unroth
dcterms:subject
abstract
  • thumb|right|Godło Imperium Romulańskiego, 2379 rok thumb|right|Godło Imperium Romulańskiego, ok. 2378 roku Imperium Romulańskie -jedna z potęg Kwadrantów Alfa i Beta. Imperium stworzone przez wolkańskich uchodźców, którzy ok. IV wieku naszej ery (wg. ziemskiego kalendarza) nie mogąc pogodzić się ze zwycięstwem Suraka i forsowanego przez niego stylu życia, jaki przyjął się na Wolkanie, opuścili planetę w poszukiwaniu nowego domu. Romulanie znani są ze swej silnej ksenofobii, przez co ich polityka charakteryzuje się daleko posuniętym terytorialnym protekcjonizmem i kładzeniem bardzo dużego nacisku na utrzymywanie “wewnętrznych spraw Imperium” w ścisłej tajemnicy przed obcymi. Ponieważ, patrząc z tego punktu widzenia, wszystko co dotyczy Imperium i jego społeczeństwa można uznać za “wewnętrzną sprawą Imperium”, w efekcie niemal wszystko jest okryte tajemnicą, możliwie jak najdłużej skrywaną przed innymi. Taka polityka doprowadziła do powstania, szybkiego rozwoju i zdominowania Imperium przez Tal'Shiar, który stanowi organizację wywiadowczą Imperium. Wszechobecna potęga Tal'Shiar doprowadziła do sytuacji, w której ta instytucja stanowi swoiste państwo w państwie. Romulanie są rasą bardzo spójną, wyznają w większości podobne zasady, jednocześnie charakteryzują się wyjątkową konsekwentnością w działaniu, a podejrzliwość i ksenofobia powodują, że czują się w miarę bezpieczni tylko we własnym społeczeństwie, dlatego jednym z głównych celów każdego Romulanina jest dobro Imperium, a przez to, dobro całej społeczności. Ma to odzwierciedlenie w romulańskiej polityce. Żaden romulański polityk nie przedłoży własnego interesu nad interes Imperium. Nawet Tal'Shiar nie odważy się tego zrobić. Polityka zewnętrzna jest konsekwentnie prowadzona od wieków. Jej cele skupiają się na bezwzględnym dążeniu wszelkimi metodami do zapewnienia Imperium Romulańskiemu jak największej potęgi. Jednym z najstarszych celów romulańskiej polityki jest “pojednanie z Wolkanem”, przy czym Romulanie rozumieją to jako wchłonięcie Wolkana w skład Imperium i możliwość osiedlenia się tam części romulańskiego społeczeństwa. Nie bardzo ich przy tym interesuje zdanie Wolkan na ten temat. Idea “pojednania” przyświecała Romulanom prawdopodobnie od czasów opuszczenia Wolkana niemal dwa tysiące lat temu. Stała się bardziej realna dopiero w połowie ziemskiego XXII wieku, gdy V'Las zaczął współpracować z Romulanami w celu “pojednania”. Najprawdopodobniej dzięki ich wsparciu doszedł do władzy, którą sprawował przez wiele lat. Ostatecznie został jednak zmuszony do rezygnacji, w 2154 roku, gdy władzę na Wolkanie przejęli Syrrannici, ale prawdopodobnie nigdy nie odkryto, że pracował dla Tal'Shiar. W swych relacjach z innymi rasami, Romulanie są bardzo ostrożni, wolą przetestować przeciwnika, zbadać jego możliwości i reakcje, a atakują tylko gdy są pewni zwycięstwa lub gdy działają w “obronie koniecznej”, czyli gdy nie mają wyboru i muszą się bronić. * Carraya IV * Chaltok IV * Remus * Romulus * Carraya * Chaltok * Nequencia Alpha * Romii * Romulus * Unroth
is Przynależność of