PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • Marian Paździoch
 • Marian Paździoch
rdfs:comment
 • Marian Janusz Heinrich Gottlieb Paździoch von Bumberstein, simply known as Marian Paździoch, born in October 1945 - is the second character and the main antagonist in popular polish comedian series Świat według 'Kiepskich (The World by Kiepscy) before the thirteenth season, when Jolanta Pupcia-Kiepska appeared. He's very boorish and greedy. Despite this he is one of the most popular characters in the sitcom and very popular character in Poland.
 • Marian Janusz Paździoch (pseudonim artystyczny Ptasznik, pseudonim z SB nieznany, bo łysa menda spaliła teczki, urodzony jako Marian Janusz Heinrich Gottlieb Paździoch von Bimberstein, ur. w październiku 1945 w Wąchocku) – jedyny w Polsce przedsiębiorca, który trzyma za mordę rynek damskiej bielizny. Według sąsiadów „Łysa menda bazarowa”. Obraz prawdziwego polskiego kapitalisty – biedaka, który musi pracować na pizzę hawajską i inne deputaty dla alkoholika-sąsiada. Wraz z Ferdkiem uważany za największego myśliciela w dziejach świata. Ze względu na to, że to Paździoch tłumaczy Ferdkowi zawiłości świata, nazywany polskim Sokratesem, który wychowuje nowego Platona. Człowiek, który żyjąc 12 godzin w domu i 12 godzin na bazarze przeżył o wiele więcej niż Cejrowski, Halik i inni podróżnicy razem
 • thumb|Marian Paździoch z parówami Marian Paździoch pochodzi z Wąchocka na Kielecczyźnie. Jest sąsiadem Ferdynanda Kiepskiego, mieszka w kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3 we Wrocławiu. Ma 70 lat. Żonaty z Heleną. Nie ma dzieci. Łysy, często nieogolony. Posiada samochód osobowy: enerdowskiego Wartburga (zamienił go na Poloneza, jednak nadal posiada Wartburga). Ma psa Pimpusia (kiedyś straszył nim Boczka). Ukończył technikum elektryczne w Oławie . Jest erotomanem, podobnie jak jego żona Helena, jednak w ciągu trzydziestu lat swojego małżeństwa, tylko raz uprawiał z nią seks.
Adres
 • Wrocław ul. Ćwiartki 3/3
dcterms:subject
Przynależność
 • ORMO, SB, PZPR
Płeć
 • mężczyzna
Zawód
 • sprzedawca bielizny na bazarze
aktor
Imię
 • Marian Janusz Patryk Heinrich Gottlieb Paździoch von Bimberstein
Rodzina
 • Helena Paździoch ; ; † Lola Froilein ; † Ernest Paździoch ; siostra; Bronka
Pierwszy odcinek
type of villain
 • Jerk
Narodowość
 • Egipska, Polska, korzenie niemieckie
Grafika
 • 250
Urodziny
 • Październik 1945
dbkwik:kiepscy/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:nonsensopedia/property/wikiPageUsesTemplate
Goals
 • To continue cheating and harassing his neighbors.
Origin
 • Świat Według Kiepskich
Skills
 • Cheating, alcoholism, black magic, harassment
specjalność
 • donosicielstwo
dbkwik:villains/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:bezsensopedia/property/wikiPageUsesTemplate
Alias
 • Marian Paździoch, Louse, Pig, Thief, Ulcer , "Bald ass', Idiot, Ram, "Bald duffer"
Hobby
 • Liking women's undergarment, drinking alcohol, studying astronomy, learning history, using black magic for his own selfish needs, cheating and harassing his neighbors.
Occupation
 • Lingerie salesman
Fullname
 • Marian Janusz Heinrich Gottlieb Paździoch von Bűmberstein
Size
 • 300
Pseudonim
 • menda, wrzód na zdrowym organizmie narodu,pornograficzny dziad
abstract
 • Marian Janusz Paździoch (pseudonim artystyczny Ptasznik, pseudonim z SB nieznany, bo łysa menda spaliła teczki, urodzony jako Marian Janusz Heinrich Gottlieb Paździoch von Bimberstein, ur. w październiku 1945 w Wąchocku) – jedyny w Polsce przedsiębiorca, który trzyma za mordę rynek damskiej bielizny. Według sąsiadów „Łysa menda bazarowa”. Obraz prawdziwego polskiego kapitalisty – biedaka, który musi pracować na pizzę hawajską i inne deputaty dla alkoholika-sąsiada. Wraz z Ferdkiem uważany za największego myśliciela w dziejach świata. Ze względu na to, że to Paździoch tłumaczy Ferdkowi zawiłości świata, nazywany polskim Sokratesem, który wychowuje nowego Platona. Człowiek, który żyjąc 12 godzin w domu i 12 godzin na bazarze przeżył o wiele więcej niż Cejrowski, Halik i inni podróżnicy razem wzięci. Ma żonę Helenę Paździoch, z domu Meister-Kopeć. Marian Paździoch jest liberałem: przez jego ręce przepływa rozmaity towar wschodniego pochodzenia, niestety, samemu Paździochowi nie udało się jeszcze zaczerpnąć z tego zysku. Paździoch jest też pracoholikiem: ustawicznie próbuje spieniężyć wyroby tekstylne wśród najbliższego sąsiedztwa, za co podziwiają go pracujące sąsiadki, a podejrzewają o nieczyste zagrywki chwilowo niepracujący sąsiedzi. A do tego jest mendą, złodziejem, świnią i erosomanem. Uwielbia nosić swój beret uszyty przez starą raszplę (czyt. Helenę). Co ciekawe, jego żona od dawna wyrzuciłaby beret lub spłukała w kiblu. Marian wykazuje duży spryt i złośliwość, które często wykorzystuje na swoich sąsiadach. Jest wielkim fanem motoryzacji. Posiadał rozliczne super maszyny Źle zaparkowanego Trabanta, Poloneza, Wartburga (o numerze rejestracyjnym WRA2876), Zielonego Mercedesa 300 W123. Gdy go kupił, mówił do Ferdka: On ma więcej koni mechanicznych niż pan włosów na głowie! Ale później cały czas jest Wartburg, którym jeździ po towar na bazar m.in. do Gliwic po bistory.
 • Marian Janusz Heinrich Gottlieb Paździoch von Bumberstein, simply known as Marian Paździoch, born in October 1945 - is the second character and the main antagonist in popular polish comedian series Świat według 'Kiepskich (The World by Kiepscy) before the thirteenth season, when Jolanta Pupcia-Kiepska appeared. He's very boorish and greedy. Despite this he is one of the most popular characters in the sitcom and very popular character in Poland.
 • thumb|Marian Paździoch z parówami Marian Paździoch pochodzi z Wąchocka na Kielecczyźnie. Jest sąsiadem Ferdynanda Kiepskiego, mieszka w kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3 we Wrocławiu. Ma 70 lat. Żonaty z Heleną. Nie ma dzieci. Łysy, często nieogolony. Posiada samochód osobowy: enerdowskiego Wartburga (zamienił go na Poloneza, jednak nadal posiada Wartburga). Ma psa Pimpusia (kiedyś straszył nim Boczka). Ukończył technikum elektryczne w Oławie . Jest erotomanem, podobnie jak jego żona Helena, jednak w ciągu trzydziestu lat swojego małżeństwa, tylko raz uprawiał z nią seks. Paździoch na co dzień pracuje na jednym z wrocławskich bazarów (przy alei Solidarności), gdzie prowadzi stoisko z damską bielizną. Z uwagi na zdobyte na targowisku znajomości, potrafi załatwić wiele przydatnych rzeczy, które nie zawsze pochodzą z legalnego źródła. W niedzielę służy do mszy (zbiera na tacę) w lokalnej parafii. Jego imię od bierzmowania to Patryk. Ze względu na swój charakter, Paździoch często popada w konflikty z Ferdynandem Kiepskim. Jednak, wiedziony chęcią łatwego zarobku, nierzadko przyłącza się do jego pomysłów. Podobnie jak sąsiad, nie stroni on od alkoholu, z tym że przedkłada on wódkę nad piwo Mocny Full. Układ wydalniczy Paździocha pracuje identycznie, jak tenże u Ferdynanda Kiepskiego. Stąd ich ciągłe wyścigi do toalety i słowa bo panu zawsze się chce, wtedy kiedy mnie się chce. Paździoch nie przepada za innym z sąsiadów, Arnoldem Boczkiem, na którego woła per "Grubas". Paździoch kradnie papier toaletowy i żarówki ze wspólnej toalety. Prawdopodobnie popełniał też inne kradzieże. Jest człowiekiem chorobliwie oszczędnym. Był Faraonem egipskim. W odcinku "Telewizja marzeń" zginął rozszarpany na wizji w programie Najniebezpieczniejsze zwierzęta świata, ale w kolejnych nadal żyje.
is wikipage disambiguates of