PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • Mahes
 • Mahes
rdfs:comment
 • Mahes is the name of a Goa'uld who rose from the ranks of the elite Ashrak assassins, where he served in the court of Maat, and even became a favored servant of the Supreme System Lord Ra. He was later elevated from his status as an Ashrak to become a lesser Lord, as a reward for his dedicated service. Mahes was present with his brethren during their rule on the planet Earth, and held court in the city of Leontoplois. However, his master Maat and Ra had a falling out amongst themselves which led to Ra exiling Mahes, as well as eliminating anyone who was loyal to Maat. Following his exile from Ra's court, Mahes quickly took a cadre of Jaffa, as well as a large number of slaves, in order to establish a colony on a world he named Leonops, after the city on Earth. Centuries past and Mahes retu
 • Mahes är namnet på en Goa'uld som steg från leden av eliten av Ashrak lönnmördare, där han tjänstgjorde vid domstolen av Maat och blev en gynnad tjänare Högsta Systemherre Ra. Han blev senare upphöjd från sin status som en Ashrak att bli mindre Herren som en belöning för hans hängivna tjänst. Mahes var närvarande med sina bröder under deras styre på planeten Jorden och höll hans hov i staden av Leontopolis. Dock hade hans herre Maat och Ra falla ut bland dem som ledde till Ra landsförvisa Mahes samt eliminera alla som var lojal mot Maat. Efter sin exil från Ra hov, tog Mahes snabbt en kader av Jaffa samt ett stort antal slavar för att etablera en koloni på en värld han kallade Leonops efter staden på Jorden. Århundraden tidigare och Mahes tillbaka till jorden igen men denna gång i skepnad
Allegiances
dcterms:subject
hemvärld
Lojalitet
Ras
Kön
 • Kastrat
Framträdanden
dbkwik:stargate/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:sv.stargate/property/wikiPageUsesTemplate
Appearances
 • Stargate Resistance
Grad
Name
 • Mahes
Rank
Namn
 • Mahes
Home Planet
Gender
 • Neuter
Race
abstract
 • Mahes is the name of a Goa'uld who rose from the ranks of the elite Ashrak assassins, where he served in the court of Maat, and even became a favored servant of the Supreme System Lord Ra. He was later elevated from his status as an Ashrak to become a lesser Lord, as a reward for his dedicated service. Mahes was present with his brethren during their rule on the planet Earth, and held court in the city of Leontoplois. However, his master Maat and Ra had a falling out amongst themselves which led to Ra exiling Mahes, as well as eliminating anyone who was loyal to Maat. Following his exile from Ra's court, Mahes quickly took a cadre of Jaffa, as well as a large number of slaves, in order to establish a colony on a world he named Leonops, after the city on Earth. Centuries past and Mahes returned to Earth once more, but this time in the guise of the Mayan God of Death, Cizin. His actions later inspired the use of blood sports and games as a method to resolve disputes, or to punish enemies. Despite his best efforts, Mahes failed to establish a foothold on Earth and was forced to relinquish the planet, though he did gain a new source of human slave stock. Mahes later returned to Leonops where he was tolerated by Ra, and managed to avoid both conquest and destruction, by creating a means of resolving disputes as well as bringing entertainment. This saw the creation of the Court of Judgement on his homeworld, which involved a set of trials and arenas in his capital city which employed Goa'uld healing device along with Sarcophagus technology, in order to bring any combatants back to life. These resurrected foes would constantly battle one another until Mahes' amusement had run its course or the matter had been resolved.
 • Mahes är namnet på en Goa'uld som steg från leden av eliten av Ashrak lönnmördare, där han tjänstgjorde vid domstolen av Maat och blev en gynnad tjänare Högsta Systemherre Ra. Han blev senare upphöjd från sin status som en Ashrak att bli mindre Herren som en belöning för hans hängivna tjänst. Mahes var närvarande med sina bröder under deras styre på planeten Jorden och höll hans hov i staden av Leontopolis. Dock hade hans herre Maat och Ra falla ut bland dem som ledde till Ra landsförvisa Mahes samt eliminera alla som var lojal mot Maat. Efter sin exil från Ra hov, tog Mahes snabbt en kader av Jaffa samt ett stort antal slavar för att etablera en koloni på en värld han kallade Leonops efter staden på Jorden. Århundraden tidigare och Mahes tillbaka till jorden igen men denna gång i skepnad av Mayan Gud av Död, Cizin. Hans handlingar inspirerade senare användningen av blod sport och spel som en metod för att lösa tvister eller att straffa fiender. Trots hans ansträngningar, inte Mahes att etablera ett fotfäste på Jorden och var tvungen att avstå planeten trots att han får en ny källa av mänsklig slav lager. Mahes återvände senare till Leonops där han tolereras av Ra och lyckades undvika både erövring och förstörelse genom att skapa ett sätt att lösa tvister samt att få underhållning. Det skapades av domstol av dom på hans hemvärld som innebar en rad prövningar och arenor i hans huvudstad som sysselsatte Goa'uld helande enhet tillsammans med sarkofag teknologi för att medföra några soldater tillbaka till livet. Dessa uppståndna fiender skulle ständigt kämpa varandra tills Mahes nöjen hade använts eller ärendet hade lösts. (SG1: "Stargate Resistance")
is domination of