PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • It's Going So Badly
 • It's Going So Badly
rdfs:comment
 • "It's Going So Badly" is a song sung in "Raging Bully" when Phineas and Buford are having a thumb war competition.
 • "It's Going So Badly" is the name of the opera song playing in the Phineas and Ferb episode "Raging Bully" as Phineas is losing to Buford at an extreme thumb-wrestling brawl.
 • Đây là một bài hát opera được thể hiện trong tập "Raging Bully", trong khi Phineas đang thua Buford trong trận đấu vật ngón cái.
Length
 • 28.0
dcterms:subject
chú thích
 • Phineas trong giờ giải lao giữa hiệp
Hình ảnh
 • Raging Bully It's going so badly.jpg
dbkwik:disney/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:phineasandferb/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:vi.phineasandferb/property/wikiPageUsesTemplate
Previous
 • "He's a Bully"
Category
Singer
 • unknown
Runtime
 • 28.0
Name
 • ""
 • It's Going So Badly
Genre
 • Aria
Caption
 • Buford laughing at his winning move.
Shows
 • Phineas and Ferb
Preceded By
 • "He's a Bully"
Before
 • "He's a Bully"
After
 • "My Chariot"
Video
 • 200
Band
 • Robbie Wyckoff
Released
 • Feburary 3, 2008
NEXT
 • "She's Candace"
Followed By
 • "Candace"
bài tiếp theo
 • Không
đoạn nhạc
 • kqwAaQ0VkIU
bài kế trước
 • Không
tên bài hát
 • It's Going So Badly
thời gian
 • 30.0
thực hiện
 • Không rõ
abstract
 • "It's Going So Badly" is a song sung in "Raging Bully" when Phineas and Buford are having a thumb war competition.
 • "It's Going So Badly" is the name of the opera song playing in the Phineas and Ferb episode "Raging Bully" as Phineas is losing to Buford at an extreme thumb-wrestling brawl.
 • Đây là một bài hát opera được thể hiện trong tập "Raging Bully", trong khi Phineas đang thua Buford trong trận đấu vật ngón cái.