PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • Threepeater
 • Threepeater
rdfs:comment
 • Threepeater is a plant available in both main series Plants vs. Zombies games. Threepeater shoots peas in three lanes: the one it is planted on and the two adjacent lanes to that. If Threepeater is planted on the top or bottom row, it will only shoot peas in two lanes instead of the three.
 • Threepeater (tạm dịch: Đậu Ba Đầu) là một cây bắn đậu xuất hiện trong cả hai trò chơi chính của sê-ri Plants vs. Zombies. Threepeater có khả năng bắn ra cùng lúc ba viên đậu, trong đó một viên thẳng ra hàng của mình, hai viên còn lại bắn ra hai hàng lân cận. Nếu được trồng ở hai hàng trên cùng và dưới cùng của bãi trồng, Threepeater sẽ chỉ bắn ra hai hàng thay vì ba như bình thường.
dcterms:subject
dbkwik:plants-vs-zombies/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:plantsvszombies/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:vi.plants-vs-zombies/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:vi.plantsvszombies/property/wikiPageUsesTemplate
upgrade2 name
 • Vital Capacity Training
 • Vital Capacity Training
upgrade1 name
 • Double Strike
 • Double Strike
upgrade2 description
 • Xác suất bắn đạn đôi được tăng thêm 25% nữa .
 • Chance to shoot 2 peas per head at a time is now doubled .
upgrade1 description
 • Threepeater gains a 25% chance to shoot 2 peas per head at a time.
 • Threepeater có 25% cơ hội bắn hai viên đậu mỗi đầu cùng một lúc.
abstract
 • Threepeater is a plant available in both main series Plants vs. Zombies games. Threepeater shoots peas in three lanes: the one it is planted on and the two adjacent lanes to that. If Threepeater is planted on the top or bottom row, it will only shoot peas in two lanes instead of the three.
 • Threepeater (tạm dịch: Đậu Ba Đầu) là một cây bắn đậu xuất hiện trong cả hai trò chơi chính của sê-ri Plants vs. Zombies. Threepeater có khả năng bắn ra cùng lúc ba viên đậu, trong đó một viên thẳng ra hàng của mình, hai viên còn lại bắn ra hai hàng lân cận. Nếu được trồng ở hai hàng trên cùng và dưới cùng của bãi trồng, Threepeater sẽ chỉ bắn ra hai hàng thay vì ba như bình thường.