PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • Gate bearing
 • Gate bearing
rdfs:comment
 • The Gate bearing hangs from the ceiling of the gate room aboard the Destiny. The bearing lights up with each glyph dialed on the Stargate, serving a similar function to that of the chevrons on the Milky Way and Pegasus Stargate designs. Image:Kawoosh.JPG This article about a piece of technology is a stub. You can help Stargate Command by expanding it.
 • Gate bearing hänger från taket i gate rum ombord på Destiny. Lagret lyser med varje glyfer slagna på Stargate, som serverar en liknande funktion som i chevron på Vintergatan och Pegasus Stargate motiv. Det exakta ändamålet med Gate med är inte klart. Destiny stil Stargate på planeter inte har dem ännu fungera likadant oavsett, vilket tyder på att lagret är överflödigt när låsning adresser är berörda. Stargate ombord Destiny tycks vara den enda utrustad med en sådan anordning, så det kan ha ett syfte utöver vad den gör på ytan. (SGU: "Air, Part 3")
dcterms:subject
tillverkare
Kraft
kontroll
Funktion
 • Adress låsning
anknytning
 • *De gamla *Destiny Expeditionen
dbkwik:stargate/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:sv.stargate/property/wikiPageUsesTemplate
Power
Affiliation
Name
 • Gate Bearing
Function
 • Address locking
Manufacturer
 • Ancients
Namn
 • Gate bearing
Control
abstract
 • Gate bearing hänger från taket i gate rum ombord på Destiny. Lagret lyser med varje glyfer slagna på Stargate, som serverar en liknande funktion som i chevron på Vintergatan och Pegasus Stargate motiv. Eftersom hela Destiny gate snurrar snarare än bara den innersta ringen, de v-formade spinn också och därför adresserna inte stämmer med chevron att låsa. Istället har alla nio sparrar tändas när gate slås, och varje enskild glyf spinns tills det når det översta läget, vid vilket tillfälle glyf tänds. Gate förändras då riktning och upprepar processen tills utgångspunkten glyfer är låst och maskhål former. Gate med förbindelser upp med den översta position och Orb i slutet av lagret tänds kort som varje adress glyf på gate låses direkt under den. När maskhål bildas, förblir gate med tänd när gate är aktiv. (SGU: "Air, Part 1", "Air, Part 2") Det exakta ändamålet med Gate med är inte klart. Destiny stil Stargate på planeter inte har dem ännu fungera likadant oavsett, vilket tyder på att lagret är överflödigt när låsning adresser är berörda. Stargate ombord Destiny tycks vara den enda utrustad med en sådan anordning, så det kan ha ett syfte utöver vad den gör på ytan. (SGU: "Air, Part 3") Image:Kawoosh.JPG Denna artikel om en teknologi är en stub. Du kan hjälpa Sv.Stargate Wiki med utöka de.
 • The Gate bearing hangs from the ceiling of the gate room aboard the Destiny. The bearing lights up with each glyph dialed on the Stargate, serving a similar function to that of the chevrons on the Milky Way and Pegasus Stargate designs. Because the entirety of the Destiny gate spins rather than just the inner ring, the chevrons spin as well and therefore the addresses do not line up with the chevrons to lock. Instead, all nine chevrons light up when the Gate is dialed, and each individual glyph is spun until it reaches the topmost position, at which point the glyph lights up. The Gate then changes direction and repeats the process until the point-of-origin glyph is locked and the wormhole forms. The Gate bearing lines up with the topmost position, and the orb at the end of the bearing lights up briefly as each address glyph on the Gate locks directly below it. Once the wormhole is formed, the gate bearing remains lit while the gate is active. (SGU: "Air, Part 1", "Air, Part 2") The exact purpose of the Gate bearing is not clear. Destiny-style Stargates on planets do not have them yet function the same regardless, which suggests that the bearing is superfluous where locking addresses is concerned. The Stargate aboard Destiny appears to be the only one fitted with such a device, so it may have a purpose apart from what it does on the surface. One theory is that is where the extra energy needed to dial a nine chevron address goes through to prevent the normal circuits from overloading.(SGU: "Air, Part 3") Image:Kawoosh.JPG This article about a piece of technology is a stub. You can help Stargate Command by expanding it.