PropertyValue
rdfs:label
  • Sân vận động Thiên Dã Thiên Hoàng
rdfs:comment
  • Sân vận động Thiên Dã Thiên Hoàng (アマノミカドスタジアム, Amano Mikado Sutajiamu, lit. Paradise Stadium) hay còn được biết dưới cái tên Amano Mikado Stadium, là một trong 6 sân vận động của vòng tròn Russian Roulette và là sân vận động chính.
dcterms:subject
abstract
  • Sân vận động Thiên Dã Thiên Hoàng (アマノミカドスタジアム, Amano Mikado Sutajiamu, lit. Paradise Stadium) hay còn được biết dưới cái tên Amano Mikado Stadium, là một trong 6 sân vận động của vòng tròn Russian Roulette và là sân vận động chính.