PropertyValue
rdfs:label
 • Sina Yuis
 • Sina Yuis
rdfs:comment
 • Sina Yuis (シーナ・ユイス, Shīna Yuisu) is a character from King Arthur's era.
 • Sina Yuis (シーナ・ユイス, Shīna Yuisu) là một nhân vật phụ đến từ thời đại vua Arthur.
dcterms:subject
vitri
 • Tiền vệ
Name Jp
 • シーナ・ユイス
name dub
 • Lunete Taliesin
xuathien
gioitinh
 • Nữ
debut game
Debut Anime
jten
 • シーナ・ユイス
vten
 • Tân Lang Biên Thị
chuyenam
 • Yurin
Seiyuu
 • Yurin
dbkwik:inazuma-eleven/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:vi.inazuma-eleven/property/wikiPageUsesTemplate
Element
 • Wood
Name
 • Sina Yuis
he
 • Gỗ
Gender
 • F
abstract
 • Sina Yuis (シーナ・ユイス, Shīna Yuisu) is a character from King Arthur's era.
 • Sina Yuis (シーナ・ユイス, Shīna Yuisu) là một nhân vật phụ đến từ thời đại vua Arthur.