PropertyValue
rdfs:label
 • Aiden Perenolde
 • Aiden Perenolde
 • Aiden Perenolde
 • Aiden Perenolde
 • Aiden Perenolde
rdfs:comment
 • Lord Aiden Perenolde war Herrscher über Alterac bei Ausbruch des Zweiten Krieges. Nach seinem Verrat wurde er von Terenas unter Hausarrest gestellt.
 • Aiden Perenolde was the king of the nation of Alterac. He was a quiet-cultured looking man with graying brown hair, and hazel eyes.
 • Aiden Perenolde is a character in the Warcraft universe. He was the king of Alterac and the first leader of the criminal organization known as the Syndicate.
 • Le seigneur Aiden Perenolde était le souverain du Royaume d'Alterac. Peu de temps avant que la Seconde guerre n'éclate, Aiden choisit de rejoindre l'Alliance de Lordaeron. Le pleutre Perenolde finit par trahir l'Alliance de peur de voir son peuple massacré alors que la horde s'approchait du royaume. Passant secrètement un pacte avec Orgrim Marteau-du-Destin, il déclencha plusieurs émeutes paysannes dans le sud d'Alterac et dans la Main de Tyr, siège de la Main d'Argent, mais fut démasqué. Au cœur des montagnes à Alterac, dans sa capitale éponyme, Perenolde affronta avec l'aide de guerriers et d'ogres du clan Blackrock le nouvel ordre de chevalerie de la Main d'Argent et les nouveaux Mages de guerre du Kirin Tor. Malgré la sauvagerie et la frénésie terrifiée des habitants de l'Alterac, Pere
 • Lord Aiden Perenolde fue el rey de la nación humana de Alterac. A la vista, era un hombre tranquilo y culto con cabello marrón con tonos grisáceos y ojos color avellana. Aiden creció en una familia adinerada, con todas las necesidades. Adoraba su hogar en las Montañas Alterac, pero tenia sus ojos en la Ciudad de Lordaeron. No tenía acceso al trono, incluso si todo el mundo en Lordaeron muriera inexplicablemente. Aiden fue uno de los líderes humanos de los concilios que formaban la Alianza de Lordaeron. Cuando la Horda invadió Lordaeron, vio la oportunidad de subirse a la ola de destrucción y reclamar la joya de la Alianza como suya. Su nación fue una de las más débiles de la Alianza durante la Segunda Guerra. Lord Aiden Perenolde y el resto de las familias dominantes de Alterac, secretamen
 • Aiden Perenolde był królem narodu Alterac. Był on cichym człowiekiem o brązowych, poprzetykanych siwizną, włosach i orzechowych oczach. Wzrastał w dobrobycie, niczego mu nie brakowało. Kochał swój dom w Górach Alterac, jednak jego oczy często zwracały się ku miastu Lordaeron. Nie miał żadnych praw do tronu Lordaeron, nawet gdyby wszyscy z linii dziedziczenia by tajemniczo zmarli. Był on jednym z przywódców ludzi na radach formujących Sojusz Lordaeron. Gdy Horda najechała Lordaeron, dostrzegł on swoją szansę na zagarnięcie klejnotu Sojuszu dla siebie. Jego nacja była jedną z najsłabszych biorących udział w Drugiej Wojnie. Lord Aiden Perenolde i reszta możnych domów z Alterac w tajemnicy sprzymierzyli się z orkami w zamian za władzę. Obawiał się o bezpieczeństwo swoich ludzi, więc zdradził S
dcterms:subject
Sexe
 • Masculin
WoWPedia
Familie
Zugehörigkeit
dbkwik:diealdor/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:es.worldofwarcraft/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:fr.wowwiki/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:pl.wow/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:wowwiki/property/wikiPageUsesTemplate
Relatives
Status
 • Deceased
 • Martwy
Affiliation
Races
Name
 • Lord Aiden Perenolde
 • Lord Aiden Perenolde
 • Aiden Perenolde
Ancienne(s) affiliation(s)
Statut
 • Décédé
Titles
 • King of Alterac
Character
Occupation
 • Allié de l'Ancienne Horde
 • Dawny król Alterac, dawny przywódca Syndykatu.
 • Former king of Alterac, former leader of the Syndicate.
Titre
 • Roi d'Alterac>
Gender
 • Male
 • Mężczyzna
Race
Position
 • König von Alterac
Parenté
occupation(s) précédente
 • Souverain du Royaume d'Alterac
abstract
 • Lord Aiden Perenolde war Herrscher über Alterac bei Ausbruch des Zweiten Krieges. Nach seinem Verrat wurde er von Terenas unter Hausarrest gestellt.
 • Aiden Perenolde był królem narodu Alterac. Był on cichym człowiekiem o brązowych, poprzetykanych siwizną, włosach i orzechowych oczach. Wzrastał w dobrobycie, niczego mu nie brakowało. Kochał swój dom w Górach Alterac, jednak jego oczy często zwracały się ku miastu Lordaeron. Nie miał żadnych praw do tronu Lordaeron, nawet gdyby wszyscy z linii dziedziczenia by tajemniczo zmarli. Był on jednym z przywódców ludzi na radach formujących Sojusz Lordaeron. Gdy Horda najechała Lordaeron, dostrzegł on swoją szansę na zagarnięcie klejnotu Sojuszu dla siebie. Jego nacja była jedną z najsłabszych biorących udział w Drugiej Wojnie. Lord Aiden Perenolde i reszta możnych domów z Alterac w tajemnicy sprzymierzyli się z orkami w zamian za władzę. Obawiał się o bezpieczeństwo swoich ludzi, więc zdradził Sojusz przez dostarczenie ważnych informacji Doomhammerowi i Hordzie. Perenolde wzniecił powstanie chłopskie w Ręce Tyra, by przykryć działalność wydobywczą Hordy w regionie. Porwał on czarodziejów z Dalaranu i wysłał piratów, którzy mieli zamordować sir Uthera Przynoszącego Światło, dzięki czemu chciał się pozbyć kierownictwa Zakonu Srebrnej Dłoni. Jednakże jego zdrada została odkryta, a Alterac spłonęło w ogniu gniewu pozostałych państw Sojuszu. Perenolde został ujęty i osadzony w więzieniu. Jednak krótko potem został przeniesiony do aresztu domowego, a jego państwo zostało przejęte przez Sojusz. Jako niepodległy król nie mógł zostać wygnany, stracony lub nawet uwięziony (by nie niepokoić pozostałych królów, że mogliby zostać podobnie potraktowani za każdą różnicę zdań). Inni królowie naciskali na niego, by abdykował, gdyż wtedy mógłby zostać stracony jako niższy możny. Jednakże Perenolde odmówił wiedząc, że skończyłoby się to dlań śmiercią. Czasowo Alterac dostało się pod zarząd rady Sojuszu Lordaeron. Podczas ataku orków na Nowe Stormwind podczas odwrotu Hordy, ludzie Perenolde'a przejęli Księgę Medivha, by później móc jej użyć jako karty przetargowej. Ostatecznie Perenolde przehandlował ją wzamian za oczyszczenie jego ziem z oddziałów Stromgarde i Lordaeron. Smok Skrzydła Śmierci zaatakował koszary, w których przechowywano artefakt. Syn Perenolde'a, Aliden był zniesmaczony działaniami ojca, wiedząc, że przyniesie to tylko zniweczenie działań mających na celu oczyszczenie imienia rodziny. Po naradzie Perenolde został ogłoszony zdrajcą, jego ludzie zostali wygnani, a na niego samego nałożono karę śmierci. Kiedy możni zostali wygnani ze swoich ziem na Wyżyny Arathiańskie po porażce Hordy, Aiden wiedział, że jeśli nie będą działać wspólnie, zginą. Lord Perenolde zdał sobie sprawę, że musi podjąć drastyczne działania, by odzyskać swoją ziemię. Gdy Płonący Legion i Plaga rozpoczęły atak na Lordaeron, nie popełnił po raz drugi błędu wiązania się z wrogiem, lecz wykorzystał zaangażowanie Przymierza i powrócił na swoje ziemie. Opuszczeni i przerażeni mieszkańcy, ludzie, którymi niegdyś władał, byli przerażeni i stawiali niewielki opór, bardziej zaniepokojeni piekielnymi bestiami wędrującymi przez ich ziemie. Gdy Perenolde odzyskał władzę nad swoimi ziemiami i domenami swoich sąsiadów, zapałał chęcią ukarania Przymierza (nie było ważne, że było ono zniszczone po upadku Lordaeron). Udało mu się skłonić możnych do zagarnięcia coraz większej ilości ziem i obecnie Syndykat włada w dużej części Gór Alterac i Wyżyn Arathiańskich. Zdawał sobie sprawę, że musi się nieustannie strzec przed zakusami możnych, jednak przez kilka lat był niekwestionowanym samozwańczym przywódcą Syndykatu. W tym czasie miał 66 lat, był ciemnoskóry i niebieskoooki. Ostatecznie został złapany i osadzony w więzieniu. Udało mu się uciec z podmokłej celi (gdzie niewątpliwie by zginął). Obecnie lord Aliden Perenolde, syn Aidena, prowadzi Syndykat, by odzyskać swoje ziemie. Pozycja Alidena nie jest jednak silna, gdyż o władzę musi rywalizować ze swoją siostrą i kuzynem. Wiadomo, że Aiden Perenolde był uzależniony od pyłowego kwiatu.
 • Lord Aiden Perenolde fue el rey de la nación humana de Alterac. A la vista, era un hombre tranquilo y culto con cabello marrón con tonos grisáceos y ojos color avellana. Aiden creció en una familia adinerada, con todas las necesidades. Adoraba su hogar en las Montañas Alterac, pero tenia sus ojos en la Ciudad de Lordaeron. No tenía acceso al trono, incluso si todo el mundo en Lordaeron muriera inexplicablemente. Aiden fue uno de los líderes humanos de los concilios que formaban la Alianza de Lordaeron. Cuando la Horda invadió Lordaeron, vio la oportunidad de subirse a la ola de destrucción y reclamar la joya de la Alianza como suya. Su nación fue una de las más débiles de la Alianza durante la Segunda Guerra. Lord Aiden Perenolde y el resto de las familias dominantes de Alterac, secretamente se pusieron al lado de la Horda a cambio de poder. Temía por la seguridad de su gente, así que traicionó a la Alianza otorgando información al jefe de guerra de la Horda, Orgrim Doomhammer. Perenolde organizó una revuelta campesina en la Mano de Tyr para cubrir las operaciones de minería de la Horda, secuestrando magos de Dalaran y enviando piratas a asesinar a Uther quien removía la fuerza desde la Orden de la Mano de Plata. Sin embargo, esta traición fue descubierta y Alterac quedó reducida a cenizas por las incesantes fuerzas de la Alianza. Perenolde fue depuesto y puesto en custodia. Poco después fue puesto bajo arresto domiciliario y recluido en su palacio, su familia fue puesta en vigilancia y el reino quedó bajo el control de la Alianza. Por ser un rey soberano, no podía ser exiliado, ejecutado o simplemente aprisionado. Los otros reyes querían que renunciara de su posición de rey,d e modo que pudiera ser ejecutado por un noble de más bajo nivel. A pesar de eso, Aiden se retractó, sabiendo que eso significaría la muerte. Su reino había sido puesto bajo la ley marcial como una solución temporal. Durante un ataque orco en la Nueva Stormwind después de la derrota de la Horda, Perenolde se hizo cargo del libro de Medivh, tras ser robado por sus tropas en un intento de utilizarlo en algún tiempo en el futuro. Perenolde lo intercambió a la Horda, a cambio de liberar sus tierras de las tropas vengtivas de Stromgarde y Lordaeron. Deathwing atacó los cuarteles reteniendo las tropas. El hijo de Aiden, Aliden quedó disconforme con la acción de su padre, sabiendo que esto destruiría tdo lo que hizo para manetenr el ombre de la familia en alto. Tras el debacle, Perenolde fue declarado traidor. Su pueblo fue exiliado de sus tierras y se le puso una orden judicial. Cuando los nobles fueron empujados desde sus tierras hasta las Tierras Altas de Arathi después de la derrota de la Horda, sabía que si no trabajaban juntos, morirían. Lord Aiden Perenolde supo que tenía que hacer algo drástico para reclamar sus tierras. Cuando la Legión Ardiente y el Azote empezaron sus ataques a Lordaeron, no cometió el mismo error dos veces por aliarse con los enemigos, simplemente tomó ventaja de la distracción de la Alianza para empezar a moverse en sus tierras. Los acosados y asustados ciudadanos que solían pertenecerle, estaban atemorizados y trataban de luchar, más preocupados por las criaturas infernlaes que azotaban la tierra. Se las arregló para obtener una insegura influencia en los susceptibles nobles para realizar incursiones en los pueblos locales. Cuando recuperó el control de sus tierras y vecinos después de la Tercera Guerra, tuvo un deseo ardiente de vengarse de la Alianza (no le importaba si estaba casi destrozada, con la caída de Lordaeron). Se las arregló para instar a sus nobles compañeros en tomar más y más tierras; por eso, actualmente el Sindicato posee una buena porción de las Montañas de Alterac y las Tierras Altas de Arathi. Sabía que era objetivo de los nobles que se irritaban con su gobierno, por lo que en consecuencia se protegió a sí mismo. Perenolde se autoproclamó el primer líder del Sindicato. Tenía 66 años, con piel y cabello oscuros y ojos azules. Finalmente, fue capturado y expulsado. Fue dejado en la cárcel (donde posiblemente murió). Ahora, su hijo Aliden Perenolde, lidera el Sindicato que busca ganar más tierras. Su posición y sus antiguas tierras han sido objeto de pelea entre su hija mayor, hijo mayor y sobrino. Se sabe que era adicto a una hierba conocida como flushbloom.
 • Aiden Perenolde was the king of the nation of Alterac. He was a quiet-cultured looking man with graying brown hair, and hazel eyes.
 • Aiden Perenolde is a character in the Warcraft universe. He was the king of Alterac and the first leader of the criminal organization known as the Syndicate.
 • Le seigneur Aiden Perenolde était le souverain du Royaume d'Alterac. Peu de temps avant que la Seconde guerre n'éclate, Aiden choisit de rejoindre l'Alliance de Lordaeron. Le pleutre Perenolde finit par trahir l'Alliance de peur de voir son peuple massacré alors que la horde s'approchait du royaume. Passant secrètement un pacte avec Orgrim Marteau-du-Destin, il déclencha plusieurs émeutes paysannes dans le sud d'Alterac et dans la Main de Tyr, siège de la Main d'Argent, mais fut démasqué. Au cœur des montagnes à Alterac, dans sa capitale éponyme, Perenolde affronta avec l'aide de guerriers et d'ogres du clan Blackrock le nouvel ordre de chevalerie de la Main d'Argent et les nouveaux Mages de guerre du Kirin Tor. Malgré la sauvagerie et la frénésie terrifiée des habitants de l'Alterac, Perenolde fut destitué, et son fort détruit. Alterac entra dans une période de crise peu de temps après avec les prétentions de souveraineté sur la petite nation de Grisetête ; et d'un nouveau venu, le noble Prestor alias Aile-de-Mort... Après la destruction d'Alterac, Perenolde fut l'un des créateurs et le dirigeant du Syndicat, une organisation criminelle siégeant dans les ruines de son ancien royaume. C'est désormais son fils, Aliden Perenolde, qui dirige le syndicat.
is Familie of
is Relatives of
is wikipage disambiguates of
is Parenté of