PropertyValue
rdfs:label
  • Sân vận động Điềm Phẩm
rdfs:comment
  • Sân vận động Điềm Phẩm, thường được biết đến với cái tên Desert Stadium (デザートスタジアム) là một trong 6 sân vận động của vòng tròn Russian Roulette.
dcterms:subject
abstract
  • Sân vận động Điềm Phẩm, thường được biết đến với cái tên Desert Stadium (デザートスタジアム) là một trong 6 sân vận động của vòng tròn Russian Roulette.