PropertyValue
rdfs:label
  • Eerste slag om Deep Space 9
rdfs:comment
  • Na de Slag om de Omarionnevel in 2371 verkeerde de Cardassian unie in een staat van verwarring. Eeuwen lang had de Obsidian orde een ijzeren greep op alle niveaus binnen de Cardassian samenleving gehad. Nadat de Obsidian orde nagenoeg vernietigd was door de Jem'Hadar, was de Cardassian dissidentenbeweging eindelijk in staat om een vuist te maken tegen de onderdrukking van het Centrale Commando. Geconfronteerd met groeiende onrust en opstanden, sloot het Centrale Commando de grenzen van de Unie af om zich te kunnen blijven richten op de rebellie. Ondanks hun pogingen, werd het Centrale Commando in het begin van 2372 omver geworpen en werd de Detapa raad weer in ere hersteld. (DS9: "The Way of the Warrior")
dcterms:subject
dbkwik:nl.memory-alpha/property/wikiPageUsesTemplate
abstract
  • Na de Slag om de Omarionnevel in 2371 verkeerde de Cardassian unie in een staat van verwarring. Eeuwen lang had de Obsidian orde een ijzeren greep op alle niveaus binnen de Cardassian samenleving gehad. Nadat de Obsidian orde nagenoeg vernietigd was door de Jem'Hadar, was de Cardassian dissidentenbeweging eindelijk in staat om een vuist te maken tegen de onderdrukking van het Centrale Commando. Geconfronteerd met groeiende onrust en opstanden, sloot het Centrale Commando de grenzen van de Unie af om zich te kunnen blijven richten op de rebellie. Ondanks hun pogingen, werd het Centrale Commando in het begin van 2372 omver geworpen en werd de Detapa raad weer in ere hersteld. (DS9: "The Way of the Warrior") Ondertussen was het Klingon rijk geïnfiltreerd door een Stichter, die zich voordeed als generaal Martok. Deze Stichter maakte gebruik van de paranoia die door de Vormverwisselaars was veroorzaakt, en kon de Klingon hoge raad ervan overtuigen dat de Cardassian opstand alleen kon zijn geslaagd met hulp van de Dominion en dat de Detapa raad door Stichters was vervangen. Martok stelde voor om de Cardassian unie binnen te vallen en de "Dominion bedreiging" te neutraliseren. Zijn voorstel kwam op het moment dat vele Klingons van mening waren dat de jaren van vrede hun hadden doen verdwalen. Zijn invasieplannen werden gretig omarmd door de Klingons die hoopten dat de glorieuze dagen van oorlog en verovering zouden terugkeren. (DS9: "The Way of the Warrior" • "Apocalypse Rising") Na het afronden van de voorbereidingen arriveerde een Klingon aanvalsmacht van meer dan vijftig oorlogsschepen, onder leiding van de IKS Negh'Var, bij Deep Space 9. Ze beweerden dat ze de Federatie kwamen ondersteunen in hun crisis tegen de Dominion. Nadat hun echte doel was ontdekt, vroeg kapitein Benjamin Sisko aan Martok om zijn plannen te heroverwegen. Ongeacht de weigering van Starfleet voor ondersteuning, zette de Klingon vloot koers richting Cardassian ruimte, waarmee de Klingon-Cardassian oorlog van start ging. Gebonden door hun alliantie kon de Federatie niets doen om tussenbeide te komen, alhoewel Sisko via Elim Garak "onofficieel" een waarschuwing doorgaf. Enige dagen later veroordeelde de Federatie raad de Klingon aanval. Gowron kookte van woede dat zijn bondgenoten hem in de steek hadden gelaten bij de "verdediging van het Alfa kwadrant" tegen de Dominion, waarna hij zich terugtrok uit de Khitomer akkoorden en alle diplomatieke betrekkingen verbrak. (DS9: "The Way of the Warrior")