PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
  • Hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
rdfs:range