PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • Shyvana
 • Shyvana
 • Shyvana
 • Shyvana
rdfs:comment
 • __TOC__
 • __NOWYSIWYG__ShyvanaKategorie:Champion Hauptseiten
 • Shyvana is a half-dragon with the magic of a fiery rune shard burning within her heart. Though she often appears humanoid, she can transform into a fearsome dragon at will. Unsure if she is fundamentally human or beast, Shyvana fights to master her powers as she shifts between two forms.
 • Shyvana, Demi-Dragon est un champion dans League of Legends.
dcterms:subject
Celowanie
 • Podwójne Ugryzienie to efekt przy trafieniu. Podwójne Ugryzienie podczas to stożkowa umiejętność obszarowa.
 • Furia Córy Smoków to pół-ulepszenie.
 • Smoczy Atak to ślizg będący transformacją w smoka.
 • Wypalenie to pół-ulepszenie będące umiejętnością obszarową. Wypalenie podczas to pozostająca na ziemi umiejętność obszarowa.
 • Ognisty Podmuch to penetrująca, liniowa umiejętność mierzona. Ognisty Podmuch podczas to stożkowa umiejętność mierzona.
Poziomy
 • *Dodatkowe zdrowie: 150/250/350 *Dodatkowy zasięg: 50/65/80
 • *Bierna regeneracja Furii: 1/1,5/2 co sek.
 • *Dodatkowe obrażenia fizyczne:
 • *Obrażenia magiczne:
 • *Wstępna prędkość ruchu: 30/35/40/45/50% *Zanik: 4.5/5.25/6/6.75/7.5% *Obrażenia magiczne na sekundę: 20/32/45/57/70 *Obrażenia magiczna na trafienie: 5/8/11,25/14,25/17,5
 • *Obrażenia magiczne podmuchu: 100 + *Obrażenia magiczne podpalenia: 60 +
typecout
 • fureur
 • fureur
Nazwa
 • Furia Córy Smoków
 • Ognisty Podmuch
 • Podwójne Ugryzienie
 • Smoczy Atak
 • Wypalenie
Efekty czarów
 • Nie
 • Obszarowe
recup
 • 12
Obszar działania
 • *Zasięg działania zdolności w : 220/240/260.
Dodatkowe informacje
 • * Dodatkowe obrażenia magiczne przeciw oznaczonym celom nie nakładają efektów czarów i efektów przy trafieniu.
 • * Podwójne Ugryzienie resetuje licznik ataków podstawowych Shyvany. * Jedynym wyjątkowym efektem przy trafieniu podczas jest efekt i , który ze względu na nadużycia posiada 0.05 wewnętrznego czasu odnowy. * Shyvana z 40% skróceniem czasu odnowienia i 2.5 prędkości ataku; Podwójne Ugryzienie posiada czas odnowy 1.6 sekundy.
 • *Smoczy Atak nie posiada normalnego czasu odnowy i kosztu aktywacji, ale może zostać użyty tylko wtedy, gdy Shyvana posiada 100 pkt. Furii. * Smoczy Atak trwa teoretycznie 20 sekund, gdy nie atakuje. Przy 2.5 prędkości ataku czas trwania może zostać przedłużony w nieskończoność. * Smoczy Atak posiada teoretyczny czas odnowy równy sekund, gdy nie atakuje. Przy 2.5 prędkości ataku czas odnowy zostaje skrócony o 17.65/15.8/14.3 sekundy.
 • * Wypalenie posiada czas rzucania, ale nie przerywa pozostałych czynności Shyvany. * Atakowanie struktur również przedłuża czas trwania umiejętności.
Czas
 • 9
 • 12
 • sek.
Opis
 • : Shyvana podczas ludzkiej postaci biernie generuje pkt. Furii co 1 sekundę. Podstawowe ataki generują 2 pkt. Furii. .
 • : Podwójne Ugryzienie zadaje obrażenia wszystkim celom znajdującym się przed Shyvaną. Wszystkie trafione cele otrzymują efekty przy trafieniu i generują Furie dwukrotnie. Podstawowe ataki Shyvany skracają czas odnowy Podwójnego Ugryzienia o 0.5 sekundy, gdy atakuje cele niebędące strukturami.
 • Podczas , Shyvana zyskuje dodatkowe zdrowie, rozmiar, zasięg oraz ulepszone umiejętności. Jednakże traci 5 pkt. Furii na sekundę. Po jej wyczerpaniu powraca do swojego normalnego stanu.
 • : Shyvana wypuszcza kulę ognia w linii prostej, zadając obrażenia magiczne pierwszemu trafionemu wrogowi i oznaczając go na 5 sekund.
 • : Shyvana przemienia się w smoka i leci do wskazanego miejsca. Wrogowie znajdujący się na jej drodze otrzymują obrażenia magiczne i zostają zepchnięci w stronę punktu docelowego.
 • : Wypalenie ma zwiększony zasięg.
 • Shyvana zadaje 10% dodatkowych obrażeń i .
 • : Shyvana otacza się ogniem na 3 sekundy, zadając obrażenia magiczne wrogom w obszarze i zyskując premię do prędkości ruchu. Podstawowa prędkość ruchu jest osłabiona o 15%. Ataki podstawowe Shyvany zadają 25% dodatkowych obrażeń obszarowych i przedłużają czas trwania Wypalenia o 1 sekundę; maksymalnie do 7 sekund.
 • : Ognisty Podmuch wybucha po trafieniu bohatera lub dotarciu w wybrane miejsce, podpalając pobliski obszar zadając obrażenia magiczne kumulujące się z normalnymi obrażeniami Ognistego Podmuchu na wszystkich trafionych celach i podpala obszar na 4 sekundy. Wrogowie, którzy pozostają na podpalonym obszarze, otrzymują obrażenia magicznych co sekundę i są na stałe oznaczeni znakiem. Podstawowe ataki Shyvany przeciwko wrogom oznaczonym znakiem zadają dodatkowo jako obrażenia magiczne .
 • : Następny atak podstawowy Shyvany uderzy dwukrotnie. Drugi atak zadaje obrażenia fizyczne równe % obrażeń ataku i nakłada efekty przy trafieniu.
 • Shyvana zyskuje i i zyskuje po 5 pkt. za każdym razem, kiedy zabije .
Cout
 • 100
Zasięg
 • 850
 • 925
 • /
Efekty przy trafieniu
 • Nie
 • Wręcz
portee
 • 325
 • 925
 • 1000
Bariery
 • Tak
typecomp
 • active
 • active
 • passive
 • passive
Obrażenia
 • Magiczne
 • Fizyczne
Cooldown
 • 12
Koszt
 • darmowa
Tarcze czarów
 • blokują umiejętność.
 • nie blokują umiejętności.
 • blokują całkowicie umiejętność.
 • blokują odrzut.
dbkwik:de.leagueof-legends/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:de.leagueoflegends/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:fr.league-of-legends/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:fr.leagueoflegends/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:pl.league-of-legends/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:pl.leagueoflegends/property/wikiPageUsesTemplate
Range
 • 925
 • 1000
 • 1625
Name
 • Ausbrennen
 • Doppelbiss
 • Erbe des Drachen
 • Flammenodem
S
 • Heiltrank
 • Stoffrüstung
 • Abwehrtotem
 • Laufstiefel
 • Dorans Klinge
 • Dorans Schild
 • Langschwert
 • Machete des Jägers
 • Rubinkristall
costtype
 • Zorn pro Sekunde
dbkwik:cosplay/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:vsbattles/property/wikiPageUsesTemplate
Icon
 • Ausbrennen.jpg
 • Doppelbiss.jpg
 • ErbedesDrachen.jpg
 • Flammenodem.jpg
Description
 • 1.5
 • 4.0
 • 5.0
 • Shyvana lance une boule de feu qui inflige pts de dégâts magiques à tous les ennemis traversés, les affaiblissant pendant 5 secondes. Souffle de Flammes inflige ses effets sur toutes les unités dans un cône devant Shyvana.
 • Shyvana lance une boule de feu qui inflige pts de dégâts magiques à tous les ennemis traversés, les affaiblissant pendant 5 secondes. Souffle de Flammes inflige ses effets sur toutes les unités dans un cône devant Shyvana.
 • Shyvana verwandelt sich in einen Drachen und fliegt dann zum gewählten Ort. Gegner auf ihrem Pfad erleiden magischen Schaden und werden in die Richtung ihres Zielpunkts geschleudert. Erbe des Drachen kann nur aktiviert werden, wenn Shyvana 100 Zorn hat.
 • Shyvanas nächster Angriff trifft doppelt. Der zweite Treffer verursacht normalen Schaden. Der zusätzliche Schaden entspricht einen Teil ihres Angriffsschadens. Normale Angriffe verringern die Abklingzeit von Doppelbiss um Sekunden. Doppelbiss trifft alle Einheiten vor Shyvana.
 • Shyvana generiert alle Sekunden Zorn. Normale Angriffe generieren 2 Zorn.
 • Shyvana se transforme en dragon et s'envole vers le lieu ciblé. Sur sa route, les ennemis subissent pts de dégâts magiques et sont repoussés vers la zone cible. Vol du Dragon ne peut pas être activée si Shyvana possède moins de 100 pts de Fureur. Une fois que cette compétence est activée, Shyvana perd 5 pts de Fureur par seconde.
 • Shyvana se transforme en dragon et s'envole vers le lieu ciblé. Sur sa route, les ennemis subissent pts de dégâts magiques et sont repoussés vers la zone cible. Vol du Dragon ne peut pas être activée si Shyvana possède moins de 100 pts de Fureur. Une fois que cette compétence est activée, Shyvana perd 5 pts de Fureur par seconde.
 • Combustion inflige 20% de dégâts supplémentaires aux monstres. Combustion laisse une traînée de feu derrière Shyvana pendant 5 secondes et les ennemis qui se trouvent dessus continuent de subir des dégâts.
 • Les attaques de base contre une cible affaiblie par Souffle de Flammes infligent des dégâts magiques équivalents à de la cible.
 • Les attaques de base contre une cible affaiblie par Souffle de Flammes infligent des dégâts magiques équivalents à de la cible.
 • Shyvana inflige pts de dégâts magiques par seconde aux ennemis proches et elle gagne un bonus de % en vitesse de déplacement pendant 3 seconde. Ce bonus en vitesse de déplacement se réduit de 15% par seconde.
 • Shyvana inflige pts de dégâts magiques par seconde aux ennemis proches et elle gagne un bonus de % en vitesse de déplacement pendant 3 seconde. Ce bonus en vitesse de déplacement se réduit de 15% par seconde.
 • Les attaques de base de Shyvana augmentent la durée de Combustion de 1 seconde jusqu'à un maximum de 4 secondes supplémentaires et inflige 25% des dégâts de zone de Combustion pendant la durée d'effet.
 • Shyvana entfesselt einen Feuerball, der an allen Gegnern, durch die er hindurchgeht, magischen Schaden verursacht und sie Sekunden lang beeinträchtigt. Normale Angriffe auf beeinträchtigte Ziele verursachen bei einem Treffer als magischen Schaden . Flammenodem hüllt alle Gegner in einem Kegel vor ihr ein.
 • Shyvana verursacht jede Sekunde magischen Schaden an nahen Gegnern und ihr Lauftempo ist Sekunden lang erhöht. Das zusätzliche Lauftempo nimmt bereits während der Wirkdauer wieder ab. Normale Angriffe verlängern die Dauer von Ausbrennen um Sekunde bis zu maximal Sekunden. 25% des Flächenschadens werden als Zusatzschaden pro normalen Angriff verrechnet. Ausbrennen entzündet Sekunde lang zudem den Boden unter ihr, auf dem Gegner dann weiterhin Schaden erleiden.
 • Les attaques de base de Shyvana génèrent 2 pts de Fureur et Shyvana gagne pts de Fureur toutes les 1,5 secondes sous sa forme humaine.
Cost
 • 5
Film
 • Shyvana EVideo.ogv
 • Shyvana QVideo.ogv
 • Shyvana RVideo.ogv
 • Shyvana WVideo.ogv
Nom
 • Combustion
 • Combustion
 • Souffle de Flammes
 • Souffle de Flammes
 • Vol du Dragon
 • Vol du Dragon
E
 • Ende der Weisheit
 • Geisterkutte
 • Grez' Spektrallaterne
 • Merkurs Schuhe
 • Messer des Wilderers
 • Ninja-Tabi
 • Phage
 • Sonnenfeuer-Umhang
D
 • Frosthammer
 • Geistessicht
 • Randuins Omen
 • Schleier der Todesfee
 • Ägide der Legion
O
 • Ende der Weisheit
 • Frosthammer
 • Gefräßige Hydra
 • Klinge des gestürzten Königs
 • Schlund von Malmortius
 • Stärke der Dreieinigkeit
C
 • Heiltrank
 • Magisches Auge
 • Sehendes Auge
 • Elixier des Metalls
s3#
 • 5
s2#
 • 2
 • 3
Blokowanie
 • Tak
s4#
 • 2
Struktury
 • Tak
Trafienie krytyczne
 • Nie
abstract
 • __TOC__
 • __NOWYSIWYG__ShyvanaKategorie:Champion Hauptseiten
 • Shyvana is a half-dragon with the magic of a fiery rune shard burning within her heart. Though she often appears humanoid, she can transform into a fearsome dragon at will. Unsure if she is fundamentally human or beast, Shyvana fights to master her powers as she shifts between two forms.
 • Shyvana, Demi-Dragon est un champion dans League of Legends.
is Obraz podpis of