PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • Khalek
 • Khalek
rdfs:comment
 • Khalek was a Human-Goa'uld Hybrid created by Anubis on P3X-584. Anubis reconstructed his own DNA and combined it with Human DNA and accelerated his evolutionary development using a DNA resequencer. Khalek had the genetic memory of Anubis, along with Anubis' sociopathic and homicidal tendencies, and referred to Anubis as his "father". He also possessed various powers of Near ascension such as psychokinesis, telekinesis, telepathy, rapid healing ability, and was well on his mental development to natural Ascension.
 • Khalek var en manlig människa/Goa'uld hybrid skapat av Anubis på P3X-584. Anubis rekonstruerade sin egen DNA och kombinerat det med mänsklig DNA och accelererade sin evolutionära utveckling genom att använda ett DNA resequencer. Khalek hade genetisk minne av Anubis, tillsammans med Anubis' sociopatiska och mordiska tendenser, och hänvisade till Anubis som sin "fader". Han hade också olika befogenheter nära upphöjelse som psychokinesis, telekinesi, telepati, snabb läkning förmåga, och var väl på hans mentala utvecklingen naturliga upphöjelse.
Allegiances
 • Himself, Anubis
dcterms:subject
hemvärld
aktör
Död
 • 2005
Lojalitet
 • Sig själv, Anubis
Ras
Kön
 • Man
Framträdanden
dbkwik:stargate/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:sv.stargate/property/wikiPageUsesTemplate
Appearances
 • "Prototype"
Actor
Name
 • Khalek
Namn
 • Khalek
Died
 • 2005
Home Planet
Gender
 • Male
Race
abstract
 • Khalek var en manlig människa/Goa'uld hybrid skapat av Anubis på P3X-584. Anubis rekonstruerade sin egen DNA och kombinerat det med mänsklig DNA och accelererade sin evolutionära utveckling genom att använda ett DNA resequencer. Khalek hade genetisk minne av Anubis, tillsammans med Anubis' sociopatiska och mordiska tendenser, och hänvisade till Anubis som sin "fader". Han hade också olika befogenheter nära upphöjelse som psychokinesis, telekinesi, telepati, snabb läkning förmåga, och var väl på hans mentala utvecklingen naturliga upphöjelse. Efter SG-1 tog honom ur stasis och förde honom tillbaka till Stargate Command för en check-up, han inledningsvis påstod sig vara ett offer för Anubis' experiment, men Dr Daniel Jackson upptäckte sanningen. Jackson varnade för att de risker som han presenterade var för stora för att hans fortsatta överlevnad, men Richard P. Woolsey förespråkas att studera honom, resonemang om att analysen av Khalek kan både hjälpa dem att lära sig mer om sin egen framtida utveckling och finna ett sätt att stoppa någon som med Khalek befogenheter på ett område stridssituation, gjorde en fara mer verklig grund ankomsten av Prior av Ori i vår galax. Under efterföljande samtal mellan honom och Jackson, hånade Khalek ofta Jackson med hänvisning till konfrontationen mellan Jackson och Anubis när Daniel var upphöjd. (SG1: "Full Circle"), liksom ständigt referenser till hans egen önskan att döda. Jackson visade sig vara rätt om den risk som Khalek och Khalek dödat två vakter när han försökte fly. Han gate till P3X-584, men vidarekoppling enheten som ursprungligen hade förhindrat SG-1 uppringning att adressen har omprogrammeras att skicka honom tillbaka till Stargate Command. Innan han kunde komma över sin förvåning över denna oväntade vändning, Överstelöjtnant Cameron Mitchell och Dr Jackson sköt och dödade Khalek medan han var distraherad.(SG1: "Prototype") SG-1s möjligheter att faktiskt hålla honom tillbaka ibland, gjorde det möjligt för teorier som SGC också kunde utveckla ett vapen mot Prior. (SG1: "The Fourth Horseman, Part 1")
 • Khalek was a Human-Goa'uld Hybrid created by Anubis on P3X-584. Anubis reconstructed his own DNA and combined it with Human DNA and accelerated his evolutionary development using a DNA resequencer. Khalek had the genetic memory of Anubis, along with Anubis' sociopathic and homicidal tendencies, and referred to Anubis as his "father". He also possessed various powers of Near ascension such as psychokinesis, telekinesis, telepathy, rapid healing ability, and was well on his mental development to natural Ascension. After SG-1 took him out of stasis and brought him back to Stargate Command for a check-up, he initially claimed to be a victim of Anubis' experiments, but Dr. Daniel Jackson discovered the truth. Jackson warned that the risks he presented were too great to allow his continued survival, but Richard Woolsey advocated studying him, reasoning that analysis of Khalek might both help them learn more about their own future evolution and devise a means of stopping someone with Khalek's powers in a field combat situation, a danger made more real due to the arrival of the Priors of the Ori in our galaxy. During subsequent conversations between him and Jackson, Khalek often taunted Jackson with reference to the confrontation between Jackson and Anubis when Daniel was Ascended (SG1: "Full Circle"), as well as constant references to his own desire to kill. Jackson proved to be right about the danger presented by Khalek, and Khalek killed two guards while trying to escape. He gated to P3X-584, but the Call forwarding device that had initially prevented SG-1 dialling that address had been reprogrammed to send him back to Stargate Command. Before he could overcome his surprise at this unexpected turn of events, Lt. Colonel Cameron Mitchell and Dr. Jackson shot and killed Khalek while he was distracted. (SG1: "Prototype") SG-1's possibility to actually hold him back at times, made it possible for theories that the SGC also could develop a weapon against the Priors. (SG1: "The Fourth Horseman, Part 1")