PropertyValue
rdfs:label
  • Trivius Fjoth Fjolne
rdfs:comment
  • Minister Trivius Fjoth Fjolne var en trollmann som jobbet i Magidepartementet i den siste delen av 1990-tallet. Etter at Den andre trollmannskrigen startet, ble Fjolne sjef i Avdelingen for Magisk jus, og ble utnevnt til Magiminister 1. august i 1997 etter at Voldemort tok over Magidepartementet. thumb|200px|Trivius Fjoth Fjolne Fjolne var i sin regjeringstid som Magiminister underlagt befaliusforbannelsen, og han erstattet Rufus Grimst, som var blitt drept av Voldemort. Fjolne var med å kjempe i de siste slagene i Den andre trollmannskrigen og kjempet på linje med dødseterne mot Føniksordenen og andre motstandere av Voldemorts regime. Etter Voldemorts fall i 1998, ble Fjolne fratatt stillingen som Magiminister, og Nestor Bindebolt overtok vervet.
dcterms:subject
abstract
  • Minister Trivius Fjoth Fjolne var en trollmann som jobbet i Magidepartementet i den siste delen av 1990-tallet. Etter at Den andre trollmannskrigen startet, ble Fjolne sjef i Avdelingen for Magisk jus, og ble utnevnt til Magiminister 1. august i 1997 etter at Voldemort tok over Magidepartementet. thumb|200px|Trivius Fjoth Fjolne Fjolne var i sin regjeringstid som Magiminister underlagt befaliusforbannelsen, og han erstattet Rufus Grimst, som var blitt drept av Voldemort. Fjolne var med å kjempe i de siste slagene i Den andre trollmannskrigen og kjempet på linje med dødseterne mot Føniksordenen og andre motstandere av Voldemorts regime. Etter Voldemorts fall i 1998, ble Fjolne fratatt stillingen som Magiminister, og Nestor Bindebolt overtok vervet.
is etterfølger of