PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • SG-3
 • SG-3
rdfs:comment
 • The teams SG-3, SG-12 and SG-15 are called in by Major General George S. Hammond when SG-1 are negotiating with what seems to be a hostile human race, called the Aschen. (SG1: "2001") During an exercise with four young SGC recruits in 2002, SG-3 returns from an away mission through the Stargate. (SG1: "Proving Ground") Later, the same month, Major Carl Warren is the team leader and the team is sent in to help the Latonans and SG-9 against attacking Jaffa on Latona. (SG1: "The Sentinel")
 • SG-3 är en av de ursprungliga nio SG team skapat av presidentvalet ordning efter Överste Jonathan J. O'Neills andra expedition genom Stargate till Abydos. (SG1: "Children of the Gods") Och ursprungligen befäl av teamet var Överste Robert Makepeace, med Lt Daniel Johnson och andra. Marin Strid Enheten är annars leds av Major Castleman. Tydligen kommando hade roterat först som Castleman, Major Carl Warren, Major Wade, liksom Makepeace visades i kommando för samma tidsperiod. Teal'c var en gång tilldelats denna enhet, enligt Wade. Den militära enhet leddes av Albert Reynolds, med Bosco och Peterson. (SG1: "The Broca Divide", "Solitudes", "Prisoners", "Chain Reaction", "Zero Hour")
dcterms:subject
dbkwik:stargate/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:sv.stargate/property/wikiPageUsesTemplate
Status
 • *Marin Strid Enhet *Sökning och Räddning
 • Marine Combat/Military
Caption
 • SG-3 insignier märke
 • The SG-3 insignia badge
sg team name
 • SG-3
kända medlemmar
 • *Alex Baker *Baker *Bosco *Jake Bosworth *Castleman *Daniel Johnson *Judson *Kinsey *Robert Makepeace *Mooney *Morrison *Myer *Peterson *Phillips *Powers *Albert Reynolds *Stevens *Teal'c *Wade *Walters *Carl Warren *SG-3 ledare
SG team namn
 • SG-3
Known Members
 • *Alex Baker * Baker * Bosco * Jake Bosworth * Castleman * Daniel Johnson * Judson * Kinsey * Robert Makepeace * Mooney * Morrison * Myer * Peterson * Phillips * Powers * Albert Reynolds * Stevens * Teal'c * Wade * Walters * Carl Warren * SG-3 Leader
abstract
 • SG-3 är en av de ursprungliga nio SG team skapat av presidentvalet ordning efter Överste Jonathan J. O'Neills andra expedition genom Stargate till Abydos. (SG1: "Children of the Gods") Och ursprungligen befäl av teamet var Överste Robert Makepeace, med Lt Daniel Johnson och andra. Marin Strid Enheten är annars leds av Major Castleman. Tydligen kommando hade roterat först som Castleman, Major Carl Warren, Major Wade, liksom Makepeace visades i kommando för samma tidsperiod. Teal'c var en gång tilldelats denna enhet, enligt Wade. Den militära enhet leddes av Albert Reynolds, med Bosco och Peterson. (SG1: "The Broca Divide", "Solitudes", "Prisoners", "Chain Reaction", "Zero Hour") Teamen SG-3, SG-12 och SG-15 kallad in av Generalmajor George S. Hammond när SG-1 förhandlar med vad verkar vara en fientlig mänsklig ras, som kallad Aschener. (SG1: "2001") Under en övning med fyra unga SGC rekryter under mars 2002, SG-3 återvänder från ett avstånd uppdrag genom Stargate. (SG1: "Proving Ground") Senare samma månad, är Major Carl Warren ledaren och teamet skickas i att hjälpa Latonaner och SG-9 mot anfallande Jaffa på Latona. (SG1: "The Sentinel") SG-3 är ständigt nämns av Överste Jack O'Neill, vilket antyder att han är att lita sina medlemmar att fungera som SG-1s backup och täcker enheten. SG-3 stod vid behov, i Alpha Site Tok'ra/Jaffa krisen i augusti 2002, men deras hjälp behövde aldrig och de var back-up på O'Neill begäran, när SG-1 och SG-4 gick efter Nirrti på planeten P3X-367. De sändes in som förstärkningar tillsammans med SG-10 när säkra P4S-237 när Mot hade besegrats och de var säkra Stargate när O'Neill och Teal'c var under attack för första gången av en Kull krigare. De är experter på att säkra gate när det finns en ökad risk för angrepp på grund av sin erfarenhet i dessa frågor. (SG1: "Allegiance", "Metamorphosis", "Prophecy", "Evolution, Part 1", "Death Knell", "Heroes, Part 1", "Lost City, Part 1") Även om det är okänt vem som omedelbart ersätts Makepeace som befälhavare för SG-3, så småningom denna ståndpunkt hade till uppgift att Överste Albert Reynolds, troligtvis efter att han blev befordrad till Överste full. (SG1: "Fallen") SG-3 (med Generalmajor Jonathan J. O'Neill fick i uppdrag att transportera de senaste Baal klon till Tok'ra homeworld. (SG1: "Stargate: Continuum")
 • The teams SG-3, SG-12 and SG-15 are called in by Major General George S. Hammond when SG-1 are negotiating with what seems to be a hostile human race, called the Aschen. (SG1: "2001") During an exercise with four young SGC recruits in 2002, SG-3 returns from an away mission through the Stargate. (SG1: "Proving Ground") Later, the same month, Major Carl Warren is the team leader and the team is sent in to help the Latonans and SG-9 against attacking Jaffa on Latona. (SG1: "The Sentinel") SG-3 is constantly mentioned by Colonel Jack O'Neill, suggesting that he is trusting its members to function as SG-1's backup and covering unit. SG-3 was standing by if needed at the Alpha Site to help with the Tok'ra/Jaffa crisis, but their help was never needed and they were back-up, at O'Neill's request, when SG-1 and SG-4 went after Nirrti on planet P3X-367. They were sent in as reinforcements together with SG-10 when securing P4S-237 when Mot had been defeated (SG1) and they were securing the Stargate when O'Neill and Teal'c was under attack for the first time by a Kull warrior. They are experts in securing the gate when there an increased risk of attack, because of their experience in those matters. (SG1: "Allegiance", "Metamorphosis", "Prophecy", "Evolution, Part 1", "Death Knell", "Heroes, Part 1", "Lost City, Part 1") While it is unknown who immediately replaced Makepeace as the commander of SG-3, eventually this position was assigned to Colonel Albert Reynolds, most likely after he was promoted to full Colonel. (SG1: "Fallen") SG-3 (with Major General Jack O'Neill was tasked with transporting the last Ba'al clone to the Tok'ra homeworld. (SG1: "Continuum")
is Allegiances of
is Lojalitet of