PropertyValue
rdfs:label
 • Senguuji Daigo
 • Senguuji Daigo
rdfs:comment
 • Senguuji Daigo (千宮路 大悟) là nhân vật phản diện chính của Inazuma Eleven GO. Ông là người sáng lập ra tổ chức Fifth Sector và đội bóng Dragonlink, đồng thời cũng là huấn luyện viên của đội bóng này.
 • Senguuji Daigo (千宮路(せんぐうじ) 大悟(だいご)) is the main antagonist in the Inazuma Eleven GO series.
dcterms:subject
TEN
 • Senguuji Daigo
eten
 • Gyan Cinquedea
Debut Manga
 • Chapter 1
vitri
 • Huấn luyện viên
Name Jp
 • 千宮路 大悟
name dub
 • Gyan Cinquedea
xuathien
gioitinh
 • Nam
debut game
Debut Anime
jten
 • 千宮路 大悟
vten
 • Thiên Cung Lộ Đại Ngộ
chuyenam
 • Tokuyoshi Kawashima
Seiyuu
dbkwik:inazuma-eleven/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:vi.inazuma-eleven/property/wikiPageUsesTemplate
Element
 • Fire
Team
Name
 • Senguuji Daigo
DOI
Gender
 • M
quanhe
abstract
 • Senguuji Daigo (千宮路 大悟) là nhân vật phản diện chính của Inazuma Eleven GO. Ông là người sáng lập ra tổ chức Fifth Sector và đội bóng Dragonlink, đồng thời cũng là huấn luyện viên của đội bóng này.
 • Senguuji Daigo (千宮路(せんぐうじ) 大悟(だいご)) is the main antagonist in the Inazuma Eleven GO series.
is doitruong of
is hlv of
is Coach of
is quanhe of