PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • Ain't Got Rhythm
 • Ain't Got Rhythm
 • Ain't got rhythm
rdfs:comment
 • Ain't Got Rhythm is a song from Phineas and Ferb that became popular with "You Reposted in the Wrong Neighborhood" meme. These are a set of memes involving edits that make the song faster. Originally, Ain't Got Rhythm was a song made in a Season 1 episode of Phineas and Ferb called "Dude, we're getting the band back together". It got popular as a meme in January 2017, along with Bee Movie edits, by a YouTuber called ShonkyWonkyDonkey.
 • "Ain't Got Rhythm" is a song sung by Phineas Flynn and Sherman (aka "Swampy") from Love Händel. The song describes Swampy's reasons for not wanting to be a part of a Love Händel reunion concert, with Phineas eventually winning him over. This song was sung in the Tri-State Area Public Library in "Dude, We're Getting the Band Back Together." The song is also on the Phineas and Ferb Soundtrack and is one of the creators' favorites. In "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown", Ain't Got Rhythm was the 8th favorite song chosen by Phineas and Ferb fans. Ain't Got Rhythm is also one of the eight songs that was re-released in the Phineas and Ferb Karaoke Soundtrack.
 • Ain't Got RhythmAin't Got Rhythm Ain't Got Rhythm (Tôi không có nhịp điệu) là bài hát thực hiện bời Phineas Flynn và Sherman (còn có tên là "Swampy") trong ban nhạc Love Handel. Bài hát miêu tả lí do Swampy không muốn là một phần của buổi tái hợp ban nhạc Love Handel, với Phineas đã hoàn toàn thuyết phục được ông. Bài hát được hát tại Thư viện Công cộng Ba Bang trong tập phim "Dude, We're Getting the Band Back Together"
 • "Ain't Got Rhythm" is a song sung by Phineas Flynn and Sherman (aka "Swampy") from Love Händel. The song describes Swampy's reasons for not wanting to be a part of a Love Händel reunion concert, with Phineas eventually winning him over. It was sung in the Tri-State Area Public Library in "Dude, We're Getting the Band Back Together".
Albums
 • Phineas and Ferb
dcterms:subject
chú thích
 • Phineas và Sherman đang hát bài hát.
Hình ảnh
 • -.jpg
dbkwik:disney/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:phineasandferb/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:vi.phineasandferb/property/wikiPageUsesTemplate
Previous
 • "Queen of Mars"
 • "Fabulous"
 • "Phinedroids and Ferbots"
Category
Singer
 • Swampy and Phineas
Games
Album
 • Phineas and Ferb
Runtime
 • 117.0
 • 136.0
Name
 • ""
Genre
 • Rock
Caption
 • Phineas and Sherman singing the song.
tuyển tập
Shows
 • Phineas and Ferb
Preceded By
Before
 • "Fabulous"
After
 • "Ballad of Badbeard"
 • "You Snuck Your Way Right Into My Heart"
Video
Band
 • Sherman and Phineas
NEXT
 • "I Love You Mom"
 • "You Snuck Your Way Right Into My Heart"
Followed By
Thể loại
 • Rock
bài tiếp theo
đoạn nhạc
 • 210
bài kế trước
tên bài hát
 • Ain't Got Rhythm
thời gian
 • 117.0
 • 136.0
thực hiện
 • Phineas khi đang giúp Sherman lấy lại nhịp điệu. Sau đó Sherman hát theo.
ban nhạc
 • Sherman và Phineas
abstract
 • "Ain't Got Rhythm" is a song sung by Phineas Flynn and Sherman (aka "Swampy") from Love Händel. The song describes Swampy's reasons for not wanting to be a part of a Love Händel reunion concert, with Phineas eventually winning him over. It was sung in the Tri-State Area Public Library in "Dude, We're Getting the Band Back Together". The song is also on the Phineas and Ferb Soundtrack and is one of the creators' favorites. In "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown", Ain't Got Rhythm was the 8th favorite song chosen by Phineas and Ferb fans. Ain't Got Rhythm is also one of the eight songs that was re-released in the Phineas and Ferb Karaoke Soundtrack.
 • Ain't Got RhythmAin't Got Rhythm Ain't Got Rhythm (Tôi không có nhịp điệu) là bài hát thực hiện bời Phineas Flynn và Sherman (còn có tên là "Swampy") trong ban nhạc Love Handel. Bài hát miêu tả lí do Swampy không muốn là một phần của buổi tái hợp ban nhạc Love Handel, với Phineas đã hoàn toàn thuyết phục được ông. Bài hát được hát tại Thư viện Công cộng Ba Bang trong tập phim "Dude, We're Getting the Band Back Together" Bài hát cũng nằm trong tuyển tập Phineas and Ferb Soundtrack và là một trong những bài hát yêu thích của hai tác giả. Trong "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown, Ain't Got Rhythm được xếp hạng 8 trong những bài hát yêu thích được bầu chọn bởi fan hâm mộ chương trình Phineas and Ferb. Ain't Got Rhythm cũng là một trong 8 bài hát được phát hành lại trong tuyển tập Phineas and Ferb Karaoke Soundtrack.
 • Ain't Got Rhythm is a song from Phineas and Ferb that became popular with "You Reposted in the Wrong Neighborhood" meme. These are a set of memes involving edits that make the song faster. Originally, Ain't Got Rhythm was a song made in a Season 1 episode of Phineas and Ferb called "Dude, we're getting the band back together". It got popular as a meme in January 2017, along with Bee Movie edits, by a YouTuber called ShonkyWonkyDonkey.
 • "Ain't Got Rhythm" is a song sung by Phineas Flynn and Sherman (aka "Swampy") from Love Händel. The song describes Swampy's reasons for not wanting to be a part of a Love Händel reunion concert, with Phineas eventually winning him over. This song was sung in the Tri-State Area Public Library in "Dude, We're Getting the Band Back Together." The song is also on the Phineas and Ferb Soundtrack and is one of the creators' favorites. In "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown", Ain't Got Rhythm was the 8th favorite song chosen by Phineas and Ferb fans. Ain't Got Rhythm is also one of the eight songs that was re-released in the Phineas and Ferb Karaoke Soundtrack.
is Preceded By of
is Followed By of