PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • Foam Town
 • Foam Town
rdfs:comment
 • Foam TownFoam Town "Foam Town" (Thị trấn Đàn hồi) là bài hát từ tập phim "Face Your Fear".
 • "Foam Town" is a song from episode "Face Your Fear".
dcterms:subject
tiếp theo
 • "Irish Rover"
kế trước
 • 3.0
chú thích
 • Phineas và những người bạn trượt ván ở Thị trấn Đàn hồi
Hình ảnh
 • The_gang_skateboarding_on_foamtown.jpg
dbkwik:phineasandferb/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:vi.phineasandferb/property/wikiPageUsesTemplate
Previous
 • 3.0
Category
Runtime
 • 77.0
Name
 • ""
Genre
 • Rock
Caption
 • Phineas and the gang skateboarding on Foam Town.
thể loại nhạc
 • Rock
Before
 • "No Mo Mo"
After
 • "Du Bois Jingle"
Video
 • 200
Band
NEXT
 • "Irish Rover"
Thể loại
bài tiếp theo
 • "Du Bois Jingle"
đoạn nhạc
 • 200
bài kế trước
 • "Nó Mờ Mờ"
thời gian
 • 77.0
ban nhạc
abstract
 • Foam TownFoam Town "Foam Town" (Thị trấn Đàn hồi) là bài hát từ tập phim "Face Your Fear".
 • "Foam Town" is a song from episode "Face Your Fear".