PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • Fireside Girls
 • Fireside Girls
rdfs:comment
 • The girls show a large variety of skills, and often use these to help Phineas and Ferb with their Big Ideas. They also use their handbook, which contains information on a large variety of subjects - such as time travel and car engines "It's About Time!", "The Fast and the Phineas". Most of the activities or information listed within the guidebook are often linked to patches, and most of these patches allow them to help Phineas and Ferb in one of their many projects.
 • They are described in the series as an attentive, hardworking group of people. Generally seen to be caring, helpful, and always ready to join in whatever plan Phineas and Ferb are doing.
 • The Fireside Girls are a girls organization seen in Phineas and Ferb.
 • Những cô gái bên lò sưởi (tiếng Anh: Fireside Girls) còn được biết đến là The Loyal Sisterhood of Fireside Girls là một tổ chức có các thành viên là những thiếu niên nữ trẻ tuổi giống với nhóm Camp Fire USA và nhóm Girl Scouts. Tổ chức Fireside Girls được biết đến duy nhất ở Danville thuộc quân hiệu 46231. Nhóm này có người chỉ huy là Isabella Garcia-Shapiro ("thủ lĩnh không sợ"), trong khi đó tổ chức được thành lập bởi bà Eliza M. Feyersied. Không rõ thời gian thành lập, và cũng không rõ có các tổ chức Fireside Girls nào khác ở Danville và cả nước Mỹ, tuy nhiên, được biết là có những quân hiệu khác của tổ chức ở nước Pháp và Châu Phi. ("Buford Confidential", "Where's Perry?")
 • The Fireside Girls, also known as The Loyal Sisterhood of the Fireside Girls, is a girls organization, similar to Camp Fire USA and the Girl Scouts. The only known troop in Danville is Troop 46231. The girls’ names are, from left to right: Milly, Katie, Ginger Hirano, Gretchen, Holly, and Adyson Sweetwater. This troop appears to be led (at least partially) by Isabella Garcia-Shapiro, while the organization appears to be led (and founded) by Eliza M. Fireside. Its founding time is unknown, but it can be assumed it is relatively recently due to Eliza still being alive. It is unknown if there are additional troops in Danville, however there is a troop located in France (“Buford Confidential”).
 • The Fireside Girls, also known as The Loyal Sisterhood of the Fireside Girls, is a girls' organization similar to Camp Fire USA and the Girl Scouts. The only known troop in Danville is Troop 46231. This troop appears to be led (at least partially) by Isabella Garcia-Shapiro, while the organization itself appears to be led (and founded) by Eliza M. Feyersied. Its founding time is unknown, but it can be assumed it is relatively recent due to Eliza still being alive. It is unknown if there are additional troops in Danville; however, it is known that there are troops located in France and Africa. ("Buford Confidential", "Where's Perry?")
Leader
 • Eliza M. Feyersied
Goal
 • To earn patches
xuất hiện lần đầu
 • "The Fast and the Phineas"
dcterms:subject
loại
 • Tổ chức Nữ Hướng đạo sinh
chú thích
 • Biểu tượng của đội.
Hình ảnh
 • Fireside_Girls_logo.png
dbkwik:disney/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:pffanon/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:phineasandferb/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:vi.phineasandferb/property/wikiPageUsesTemplate
Games
 • Phineas and Ferb
 • Phineas and Ferb Ride Again
Founders
Last
 • "Last Day of Summer"
Name
 • Fireside Girls
 • The Fireside Girls, Troop 46231
Type
 • Girl Scout Organization
Caption
 • The troop's logo.
First
 • "Rollercoaster"
buildings
 • The Fireside Clubhouse
 • The Fireside Girls Cupcake Factory
 • The Fireside Girls Lodge
Shows
 • Phineas and Ferb
Members
Image
 • FiresideGirlsEmblem opti 100%25.png
sáng lập
Films
 • Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension
Leaders
hành dinh
 • Câu lạc bộ Fireside
 • Căn cứ nhỏ Fireside Girls
 • Nhà máy bánh ngọt Fireside Girls
thành viên
lãnh đạo
tên tổ chức
 • Những cô gái bên lò sưởi
đơn vị
 • các tiểu đội, cấp hạng thành viên
biểu tượng
 • Fireside Girls emblem.png
chú thích bt
 • Ngọn lửa Fireside
abstract
 • The girls show a large variety of skills, and often use these to help Phineas and Ferb with their Big Ideas. They also use their handbook, which contains information on a large variety of subjects - such as time travel and car engines "It's About Time!", "The Fast and the Phineas". Most of the activities or information listed within the guidebook are often linked to patches, and most of these patches allow them to help Phineas and Ferb in one of their many projects.
 • The Fireside Girls, also known as The Loyal Sisterhood of the Fireside Girls, is a girls' organization similar to Camp Fire USA and the Girl Scouts. The only known troop in Danville is Troop 46231. This troop appears to be led (at least partially) by Isabella Garcia-Shapiro, while the organization itself appears to be led (and founded) by Eliza M. Feyersied. Its founding time is unknown, but it can be assumed it is relatively recent due to Eliza still being alive. It is unknown if there are additional troops in Danville; however, it is known that there are troops located in France and Africa. ("Buford Confidential", "Where's Perry?") The girls show a large variety of skills and often use them to help Phineas and Ferb with their Big Ideas. They also use their handbook, which contains information on a large variety of subjects - such as time travel and car engines ("It's About Time!", "The Fast and the Phineas"). Most of the activities or information listed within the guidebook are often linked to patches, and most of these patches allow them to help Phineas and Ferb in one of their many projects.
 • Những cô gái bên lò sưởi (tiếng Anh: Fireside Girls) còn được biết đến là The Loyal Sisterhood of Fireside Girls là một tổ chức có các thành viên là những thiếu niên nữ trẻ tuổi giống với nhóm Camp Fire USA và nhóm Girl Scouts. Tổ chức Fireside Girls được biết đến duy nhất ở Danville thuộc quân hiệu 46231. Nhóm này có người chỉ huy là Isabella Garcia-Shapiro ("thủ lĩnh không sợ"), trong khi đó tổ chức được thành lập bởi bà Eliza M. Feyersied. Không rõ thời gian thành lập, và cũng không rõ có các tổ chức Fireside Girls nào khác ở Danville và cả nước Mỹ, tuy nhiên, được biết là có những quân hiệu khác của tổ chức ở nước Pháp và Châu Phi. ("Buford Confidential", "Where's Perry?") Những thành viên trong nhóm có nhiều kĩ năng, và thường giúp Phineas và Ferb trong những Ý tưởng tuyệt vời của hai cậu bé. Họ cũng có một cuốn sổ tay, chứa lượng lớn thông tin có thể là về hầu như mọi thứ - chẳng hạn như là du hành thời gian và động cơ xe hơi ("It's About Time!", "The Fast and the Phineas"). Mọi hoạt động của Fireside Girls đều để đạt được những huy hiệu, và hầu hết những huy hiệu này là giúp Phineas và Ferb trong những Ý tưởng tuyệt vời của họ
 • They are described in the series as an attentive, hardworking group of people. Generally seen to be caring, helpful, and always ready to join in whatever plan Phineas and Ferb are doing.
 • The Fireside Girls are a girls organization seen in Phineas and Ferb.
 • The Fireside Girls, also known as The Loyal Sisterhood of the Fireside Girls, is a girls organization, similar to Camp Fire USA and the Girl Scouts. The only known troop in Danville is Troop 46231. The girls’ names are, from left to right: Milly, Katie, Ginger Hirano, Gretchen, Holly, and Adyson Sweetwater. This troop appears to be led (at least partially) by Isabella Garcia-Shapiro, while the organization appears to be led (and founded) by Eliza M. Fireside. Its founding time is unknown, but it can be assumed it is relatively recently due to Eliza still being alive. It is unknown if there are additional troops in Danville, however there is a troop located in France (“Buford Confidential”). The girls show a large variety of skills, and often use these to help Phineas and Ferb with their Big Ideas. They also use their handbook, which contains information on a large variety of subjects - such as time travel and car engines (“It's About Time!”, “The Fast and the Phineas”). Most of the activities or information listed within the guidebook are often linked to patches, and most of these patches allow them to help Phineas and Ferb in one of their many Big Ideas.
is hội nhóm of
is Singer of
is Other of
is Alies of
is Affiliations of
is Profession of
is Occupation of
is Spouses of
is Focus of
is Crew of
is wikipage disambiguates of
is sự nghiệp of
is bạn bè of