PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • Sorceress
 • Sorceress
 • Sorceress
 • Sorceress
rdfs:comment
 • Όπως το υψηλό σόι Ξωτικών τους, τα Dark Elves είναι εγγενώς μαγικά πλάσματα. Εντούτοις, τα Dark Elves μαγικά δεν διαλέγονται με τις μαγικές ενέργειες των ανέμων του χάους και προσπαθούν να τους χρησιμοποιήσουν στην αρμονία άντ’ αυτού χρησιμοποιούν την καθαρή δύναμη να κάμψουν τους ανέμους στις σκοτεινές προθέσεις τους. Αυτή η μορφή μαγικού είναι γνωστή ως Dhar, ή Dark Magic. Τα σκοτεινά μαγικά ξόρκια είναι απίστευτα καταστρεπτικές και σε θέση σχεδόν οποιαδήποτε υπεράσπισης. Εντούτοις, αυτή η δύναμη δεν έρχεται χωρίς μια τιμή. Εάν η θέληση της μάγισσας υποχωρήσει ακόμα και λίγο, η ασταθής δύναμη σκοτεινού μαγικού θα γυρίσει πίσω σε εσάς.
 • The beautiful, yet sassy Sorceress was found practicing her arts of grey necromancy (but had nothing to do with Skorne's zombies) in the Forsaken Province. Driven out, she won't stop until she banishes the terrifying Lich from her realm, defeat Skorne, and purge Garm. Sorceress Powers Lv. 25: Can change Poisoned Fruit into a clean Apple. Lv. 30: Gets a small bat. Lv. 50: Can cleanse Poisoned Meat into a yummy Drumstick. Lv. 70: Gets a large bat.
 • >"Now, watch how a real Sorceress dispatches her enemies." —The Sorceress The Sorceress was the evil ruler of all the Forgotten Realms and the main antagonist of Spyro: Year of the Dragon. She is not related to the Sorcerer.
 • A Sorceress is a female Magician.
 • A sorceress is the female version of a sorcerer.
 • Sorceress is a minifigure who appears in 4850307 LEGO Battles. She is a female counterpart of an Evil Wizard. She wears a purple wizard hat.
 • The Sorceress is the Area 8 boss. She becomes available for challenge once the player has conquered the Hide-out and the Lookout. Defeating the Sorceress will yield anywhere between 50,000-125,000 Gold. She can also drop Onix in place of a bag of Gold.
 • Mission Record: 0-1
 • Sorceresses are of the Zann Esu Clan. Athletic, affable, and self-assured, Sorceresses hardly seem like scholarly bibliophiles hidden away from civilization. They possess many of the same skills as the male members of the Mage Clans, but excel at the use of elemental magic. Like most mages, they consider melee combat vulgar, and use magic almost exclusively to fight their enemies.
 • The female equivalent to Sorcerers.
 • thumb|right|Viisas. Sorceress eli viisas on henkilö Al Kharidissa. Hän on Sorceress's Garden-minipelin ylläpitäjä. Jos pelaaja puhuu hänelle, hän kysyy mitä ihmettä teet hänen talossaan. Jos pelaaja sanoo olen täällä tappaakseni sinut! tai ei kuulu sinulle! hän teleporttaa sinut talon ulkopuolelle. Luokka:Henkilöt en:Sorceress
 • Sorceress in Xeen may refer to: * Sorceress (Clouds), the monster fought in MM4, Clouds of Xeen * Sorceress (Darkside), the monster fought in MM5, Darkside of Xeen
 • She is available after raising the Sorcerer's Tower to level 2 and can be hired for a cost of 10k File:Misc CoinIcon.png
 • She used to be good friends with Osman, the spymaster of Al Kharid. However, their relationship soured and she stopped supplying him with the sq'irks Osman enjoys. When talked to, she demands to know what adventurers are doing in her house. If threatened or spoken to rudely, she teleports the intruder out of her house. If they attempt to convince her to give them sq'irks, she casts a truth spell that reveals their intent.
 • Sorceress is a dark elf sorceress. Also an alchemist. She invented respawning [citation needed]. It is rumored she lives in the map oasago2.
 • The term Sorceress most commonly referred to a powerful female inhabitant of the planet Rossak. They were a group of independent women with telekinetic powers who later evolved into the Bene Gesserit under the leadership of the off-worlder Raquella Berto-Anirul.
 • Sorceress is one of the villains in the group Bad-Anon.
 • When a player talks to her, she will ask what he or she is doing in her house. If the player says "I'm here to kill you!" or "None of your business!" the sorceress will teleport the player outside of her house. If the player attempts to convince her to give them squirks, she will cast a truth spell on them to reveal their true intentions as well. The Sorceress is also the keeper of Sorceress's Garden minigame.
 • The Sorceress, also known as "Magic Lady", is a non-playable character found in the Barracks and the Barracks party at the beginning and end of the game. She can be seen alongside the Traveling Salesman, The Blacksmith, and The Veterinarian, each of which will have a large yellow exclamation point above their heads indicating that you can walk up and talk to them. She explains to The Player how to use magic. At the end of the game, she is seen in a different position on the other side of the room, and can no longer be spoken to.
owl:sameAs
Alliance
Level
Strength
 • N/A
Attack
 • Black Magic
dcterms:subject
Ice
 • 100
Darkness
 • 90
Battle Start
 • Let's try some new magic
Soldiers
 • 2400
 • 2640
Behavior
 • Aggressive
skill lv
 • Deal 200% cool DMG to a single enemy/10% chance
Examine
 • Antisocial.
DEX
 • 10
Melee
 • 25
str
 • 0
LUC
 • 35
CHA
 • 35
ATK
 • 2950
 • 3245
friendship max
 • I have devoted that body to the pursuit of magic...
friendship event
 • I actually have taken great interest in you. From here on you shall be a magic test object. My test subject of course.
battle end
 • I must withdraw for now
Quest
 • No
Rarity
 • R
login
 • Hee. You came again today. Hurry, help me with this.
dbkwik:adventurequest/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:atlantica/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:darkscape/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:diablo/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:disneyvillains/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:final-fantasy/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:finalfantasy/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:heroesofthestorm/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:lego/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:mightandmagic/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:oldschoolrunescape/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:princeofpersia/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:rune-scape/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:runescape/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:shop-heroes/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:shopheroes/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:toptrumps/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:valkyriecrusade/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:wowwiki/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:ja.warhammeronline/property/wikiPageUsesTemplate
Gold
 • 36
End
 • 10
Voice
 • Jamie Sparer Roberts
Appearances
 • 4850307
 • Spyro: Year of the Dragon
Element
 • Dark
 • Earth
 • Cool
Theme
 • Video GamesCastle
Water
 • -20
Origin
 • Human corrupted by Haoma
Energy
 • 120
Appearance
 • The Forgotten Sands
 • long wavy blue hair curved figure red dress light bluish skin tone elf like ears slit in dress from thigh, collar white cuffs with gold cufflinks red necklace
Affiliation
 • Haoma
Fire
 • 110
Role
 • Antagonist
Magic
 • 30
Country
 • UK
Name
 • Sorceress
Caption
 • The Sorceress
 • The Sorceress casting her signature Fifteen Vortices
Weakness
 • N/A
Abilities
 • Flying
desc
 • A member of a nature magic cult, she uses the essences of water and earth to defend her forest home.
dbkwik:spyro/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:dune/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:cosplay/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:el.warhammeronline/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:gauntlet/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:ginormosword/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:castlecrashers/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:kingsquest/property/wikiPageUsesTemplate
Members
 • No
meet
 • I am a sorceress and I seek magic knowledge.
Alias
 • N/A
 • Mishaela
 • Mishaela the Sorceress
Pack
Update
 • A sq'irk a day...
Shop
 • None
 • No
Species
 • Dinopotamus
Title
 • Sorceress
DEF
 • 2300
 • 2530
Weapons
 • Magic
 • Staves
XP
 • 150
Skill
 • Icicle edge
Enemies
 • Shining Force, Wreck-It Ralph
Description
 • A magician devoted to the study of magic. She has analyzed an unknown number of magical tomes.
AKA
 • Aadeela
Powers
 • Black Magic, flight
Cost
 • 26
 • 31
Light
 • 90
friendship
 • Hm?! Did I mess it up...?
Years
 • 2009
Earth
 • -20
int
 • 80
Homeworld
Occupation
 • Black Mage
Release
 • 2007-02-12
Wind
 • 120
Films
 • Wreck-It Ralph
Friends
 • Prince Hans & Villainery
Place
 • Evil
 • Magic
 • Strength
 • Speed
 • Brains
 • Blood Factor
 • Fame
 • Kill Factor
 • http://www.juststuff.ukif.com| stats = Fear Factor
Damage
 • N/A
Gender
 • Female
Health
 • Medium
 • N/A
Race
Variations
 • None
Ranged
 • 25
Locations
 • Varies
Year
 • 2007
Designer
 • Cory Loftis
Creator
 • Haoma
Location
wikipage disambiguates
voiceeng
 • Flo Di Re
Cameos
 • Spyro: Enter the Dragonfly
insane health
 • N/A
abstract
 • When a player talks to her, she will ask what he or she is doing in her house. If the player says "I'm here to kill you!" or "None of your business!" the sorceress will teleport the player outside of her house. If the player attempts to convince her to give them squirks, she will cast a truth spell on them to reveal their true intentions as well. The Sorceress is also the keeper of Sorceress's Garden minigame. According to Osman, in the past, he and the Sorceress knew each other well enough for the two to consider each other friends, but their relationship has since been weakened greatly, to the point of the Sorceress refusing to give him the sq'irks she grows.
 • Όπως το υψηλό σόι Ξωτικών τους, τα Dark Elves είναι εγγενώς μαγικά πλάσματα. Εντούτοις, τα Dark Elves μαγικά δεν διαλέγονται με τις μαγικές ενέργειες των ανέμων του χάους και προσπαθούν να τους χρησιμοποιήσουν στην αρμονία άντ’ αυτού χρησιμοποιούν την καθαρή δύναμη να κάμψουν τους ανέμους στις σκοτεινές προθέσεις τους. Αυτή η μορφή μαγικού είναι γνωστή ως Dhar, ή Dark Magic. Τα σκοτεινά μαγικά ξόρκια είναι απίστευτα καταστρεπτικές και σε θέση σχεδόν οποιαδήποτε υπεράσπισης. Εντούτοις, αυτή η δύναμη δεν έρχεται χωρίς μια τιμή. Εάν η θέληση της μάγισσας υποχωρήσει ακόμα και λίγο, η ασταθής δύναμη σκοτεινού μαγικού θα γυρίσει πίσω σε εσάς.
 • The beautiful, yet sassy Sorceress was found practicing her arts of grey necromancy (but had nothing to do with Skorne's zombies) in the Forsaken Province. Driven out, she won't stop until she banishes the terrifying Lich from her realm, defeat Skorne, and purge Garm. Sorceress Powers Lv. 25: Can change Poisoned Fruit into a clean Apple. Lv. 30: Gets a small bat. Lv. 50: Can cleanse Poisoned Meat into a yummy Drumstick. Lv. 70: Gets a large bat.
 • >"Now, watch how a real Sorceress dispatches her enemies." —The Sorceress The Sorceress was the evil ruler of all the Forgotten Realms and the main antagonist of Spyro: Year of the Dragon. She is not related to the Sorcerer.
 • A Sorceress is a female Magician.
 • A sorceress is the female version of a sorcerer.
 • Sorceress is a minifigure who appears in 4850307 LEGO Battles. She is a female counterpart of an Evil Wizard. She wears a purple wizard hat.
 • The Sorceress is the Area 8 boss. She becomes available for challenge once the player has conquered the Hide-out and the Lookout. Defeating the Sorceress will yield anywhere between 50,000-125,000 Gold. She can also drop Onix in place of a bag of Gold.
 • The Sorceress, also known as "Magic Lady", is a non-playable character found in the Barracks and the Barracks party at the beginning and end of the game. She can be seen alongside the Traveling Salesman, The Blacksmith, and The Veterinarian, each of which will have a large yellow exclamation point above their heads indicating that you can walk up and talk to them. She explains to The Player how to use magic. At the end of the game, she is seen in a different position on the other side of the room, and can no longer be spoken to. Note: The quote listed above goes the same for the PS3 version, except what would be the File:Xbox360 Button Y.png button would be the File:PS3 Triangle.png button and File:Xbox360 Trigger Right.png would be File:PS3 R2.png.
 • Mission Record: 0-1
 • Sorceresses are of the Zann Esu Clan. Athletic, affable, and self-assured, Sorceresses hardly seem like scholarly bibliophiles hidden away from civilization. They possess many of the same skills as the male members of the Mage Clans, but excel at the use of elemental magic. Like most mages, they consider melee combat vulgar, and use magic almost exclusively to fight their enemies.
 • The female equivalent to Sorcerers.
 • thumb|right|Viisas. Sorceress eli viisas on henkilö Al Kharidissa. Hän on Sorceress's Garden-minipelin ylläpitäjä. Jos pelaaja puhuu hänelle, hän kysyy mitä ihmettä teet hänen talossaan. Jos pelaaja sanoo olen täällä tappaakseni sinut! tai ei kuulu sinulle! hän teleporttaa sinut talon ulkopuolelle. Luokka:Henkilöt en:Sorceress
 • Sorceress in Xeen may refer to: * Sorceress (Clouds), the monster fought in MM4, Clouds of Xeen * Sorceress (Darkside), the monster fought in MM5, Darkside of Xeen
 • She is available after raising the Sorcerer's Tower to level 2 and can be hired for a cost of 10k File:Misc CoinIcon.png
 • She used to be good friends with Osman, the spymaster of Al Kharid. However, their relationship soured and she stopped supplying him with the sq'irks Osman enjoys. When talked to, she demands to know what adventurers are doing in her house. If threatened or spoken to rudely, she teleports the intruder out of her house. If they attempt to convince her to give them sq'irks, she casts a truth spell that reveals their intent.
 • Sorceress is a dark elf sorceress. Also an alchemist. She invented respawning [citation needed]. It is rumored she lives in the map oasago2.
 • The term Sorceress most commonly referred to a powerful female inhabitant of the planet Rossak. They were a group of independent women with telekinetic powers who later evolved into the Bene Gesserit under the leadership of the off-worlder Raquella Berto-Anirul.
 • Sorceress is one of the villains in the group Bad-Anon.
is Mon of
is Inhabitants of
is Enemies of
is Class of
is Character of
is Creator of