PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
 • Badlands
 • Badlands
 • Badlands
 • Badlands
 • Badlands
 • Badlands
 • Badlands
 • Badlands
 • Badlands
 • Badlands
 • Badlands
rdfs:comment
 • Badlands is a mission in Grand Theft Auto: San Andreas, given to protagonist Carl Johnson by C.R.A.S.H. in Angel Pine in Whetstone.
 • "Badlands" είναι το όνομα που δίνεται στην ξηρή, δύσκολη χώρα που βρίσκεται μεταξύ των Worlds Edge βουνών και των βουνών Dragonback. Αυτό το έρημο έδαφος είναι το σπίτι για ορισμένες από τις πιο κακοήθεις και βάναυσες φυλές των greenskins που βρίσκονται οπουδήποτε. Το σκληρό περιβάλλον καθώς και οι συγκρούσεις που είναι μια μόνιμη κατάσταση ξεδιαλέγουν τους αδύνατους και τους ανάξιους. Στη Badlands, μόνο ο ισχυρότερος επιζεί.
 • The Badlands are a range of mountains that are on the border between the southern lands and Eastern Lands in upper Azeria,they are inhabited by nomadic tribes of human and goblins who are constantly looting and warring.It is said that these people offer an insight into how violent and chaotic the world was after Azeral's death.
 • Badlands ist eine von Valve entwickelte Karte für thumb|282pxTeam Fortress und Team Fortress 2. Das Remake der Team Fortress-Karte erschien am 14. Februar 2008 und war die erste TF2-Karte, die dem Spiel nachträglich hinzugefügt wurde. Ursprünglich war sie nur im Modus "Kontrollpunkte" spielbar. Seit dem Schweren Update ist die Karte auch für den Arena-Modus erhältlich. Am 9. März 2011 erschien auch noch eine King of the Hill-Version der Karte.
 • The wild area of the Old World known as the Badlands remains unsettled and represents one of the few successes of the Goblinoid hordes in invading the Old World since their defeat in the Goblin Wars (2,500 years ago).
 • BadlandsはBloody Sun Boyzのtier3に所属するzoneである。
 • Badlands is a track in MotorStorm: Pacific Rift. It is a big open area with plenty of space, containing many routes to suit all vehicle types. The Rally Car is best suited to this track as it is relatively flat and the terrain is smooth, although larger vehicle classes can power through the large collection of water on the third stretch.
 • The Badlands is a large, dangerous area in the southeast of Queville, where players and clans skirmish, play Capture The Flag, and train their PVP skill. It also contains higher-level enemies.
 • « Badlands » [ˈbædlændz] est une mission confiée à Carl Johnson (le protagoniste) par trois hommes des Community Resources Against Street Hoodlums (CRASH) dans Grand Theft Auto: San Andreas, depuis le parc de maisons mobiles d’Angel Pine dans le comté de Whetstone, dans l’État de San Andreas. * Cette mission est débloquée à la réussite de la précédente, « The Green Sabre ». * La mission suivante s’intitule « First Date ».
 • Les "Badlands" ou "Terres-Brûlées" sont situées dans le secteur 04-70, le long de la frontière de la Fédération des Planètes Unies et sont une région de l'Union Cardassienne. C'est une région de l'espace réputée pour ses tempêtes plasmiques et ses anomalies gravitationnelles. Pour ces raisons, le trafic interstellaire préfère habituellement les éviter. (DS9: "The Maquis, Part I")
 • The "Badlands" was a region of space located in Sector 04-70 of the Alpha Quadrant. A segment of the border between the United Federation of Planets and the Cardassian Union was located in this region. The Badlands were known for intense plasma storms and gravitational anomalies. Additionally, in the late 2360s, a few ships had disappeared in this region. For these reasons, it was commonly avoided by most interstellar traffic. (DS9: "The Maquis, Part I")
 • Lands west of the Shan Shan and east of the Plateau of Statues * The Praxians consider some parts to be forbidden to several heroic defeats Source: Guide to Glorantha
 • Kategorie:Kraje [[Category:Kategorie:Kraje]]
 • Badlands is the 110th level in Chip's Challenge Level Pack 1. It was created by Tyler Sontag.
 • The Badlands is an umbrella term for the vast desolate and sparsely inhabited desert surrounding the Scrapyard. Other than the Factory Farms, Granite Inn, and the Boiling Metal Battalion base, no other settlements are shown to exist in the Badlands. Bandits are a constant threat, requiring travel to be made by convoy.
 • In 1993, five years after the United States National Film Registry was established, Badlands was selected for preservation by the Library of Congress as being "culturally, historically, or aesthetically significant"
 • The Badlands are extremely dry (like the desert biome) and hilly (like the extreme hills biome). Its surface is covered mainly by uncolored hardened clay, but also a considerable amount of clay, red hardened clay and orange hardened clay. No vegetation or friendly mobs spawn here. This biome has a blue sky with hints of yellow.
 • Badlands was a Crimson Guardsman of the Third Induction and one of the so-called "Lost brothers". He was extraordinarily hairy with wild grizzled hair and ferociously scarred. His complexion was nut brown. He was as burly as a bear, and reminded Kyle of the men of the Stone Mountains to the far west of his lands. He was a master woodsman, who could move quickly and silently through the forest. He had exceptional endurance and was capable of running at a fast clip for several days with minimal rest.
 • The Badlands is an area on Cybertron belonging to Decepticons, rebels, or Decepticon rebels. This article is a . You can help My English Wiki by expanding it.
 • Diese Mission beinhaltet keine Dialoge! (Die Einleitung und Instruktionen wurden schon am Ende der vorherigen Mission The Green Sabre gegeben.)
 • The Badlands is a contry containing a huge jungle in the Southern Hemisphere of the Mushroom World.
 • File:Q2.png The Badlands are a wild area beyond the boundaries of the Strogg industrial complex. The level is mostly outdoors and consists mainly of rough natural environment - narrows canyons and caves, surrounded by slimy rock walls. There are several underground tunnels and small pools of water as well. Somewhere within this region, a gang of Gekk have made their secret lair. One of their recent acquisition is an Airstrike Marker, which they seem to be worshipping. The player will need this marker in order to complete his objectives at the Refinery.
 • De Badlands is een regio in Khaz Modan toegankelijk via de Searing Gorge in het western en Loch Modan in het noorden.
 • Badlands is a musical piece featured in Uncharted 3: Drake's Deception. It was composed by Greg Edmonson and was released on the Uncharted 3: Drake's Deception Original Soundtrack.
 • After the end of the occupation the Maquis also took to hiding in the Badlands in order to hide from both the Cardassians and Starfleet. The Intrepid class was considered to be capable of safely navigating the plasma fields, although the Intrepid class USS Voyager was thought to have been lost when it attempted to pursue a Maquis Raider into the area in 2371. It later transpired that Voyager had been deliberately abducted from the Badlands by an advanced alien being, rather than having been lost to the storms.
 • The Badlands are a region of New Sydney. A barren desert, its landscape is punctuated by ravines, canyons and tower-like formations known as "hoodoos." From 2489 to 2494, outlaws Jim Raynor and Tychus Findlay conducted numerous heists against Confederate trains.
 • Русское название: Выдаёт: Локация: Цель: Условия провала: Награда: Доступ к: Доступна после: Категория:МиссииКатегория:Миссии в GTA San Andreas[[Категория:Миссии (C.R.A.S.H.)]] Badlands — Первая миссия в сельской местности, выдаваемая C.R.A.S.H. в Сосне Ангела в Уэтстоуне.
 • Badlands is a micro alliance on the Pink Sphere, protected by Swash Plates and Tail Rotors.
 • The Badlands are a lawless and unruly region at the border between Gallantaria and Brice. In the Badlands there is the Border River and the city of Blackhaven.
 • "Badlands" was the leadoff track on Bruce Springsteen's fourth studio album Darkness on the Edge of Town, and its second single.
 • Badlands es la primera misión del Campo de San Andreas. Es la única misión del C.R.A.S.H. en el Campo de San Andreas. Hay que entrar en la caravana para activar la misión.
 • This location page is devoid of information! Please fill her up with some useful server-related information, but don't forget to check other pages for clues on apropriate structuring!
 • The Badlands is located at the northwest of The Castle.There are lot of slate quarries in the Badlands for it has a chain of mountains.The Badlands is the home of the dreaded and loathed Land Wurm. DomDaniel's old lair is the Observatory, which now houses Simon Heap and Lucy Gringe, a stable for Thunder, and old tennis ball turned tracker ball called, Sleuth. A jar of flying beetles that can be used as candles and the bones of DomDaniel until Spit Fyre ate them for breakfast, lie in this gloomy place.
 • The area is filled with various nebulae varying in composition. While it holds lots of stellar matter it also holds abundant amounts Natural Energy sources. The nebulae resemble storm clouds at times due to the space weather conditions. Some of these stormy nebulae have sudden discharges of lightning that can be over a few lightyears in length. There is also alot of planetary debris from rocky objects drifting into these lightning discharges.
 • The Badlands is a deserted wasteland in the southeast corner of Tharsis, notorious as both a terraforming disaster and the home of the vicious Marauders.
 • thumb|Die Badlands 2371 Die Badlands sind eine unwirtliche Region im Raumgebiet nahe der Grenze zwischen der Föderation und der Cardassianischen Union. Die Badlands sind bekannt für ihre unberechenbare Plasmastürme und Gravitationsanomalien. Normalerweise meiden Raumschiffe diese Region. Da die Sensoren in den Badlands stark beeinträchtigt werden, sind sie ein ideales Versteck vor cardassianischen Patrouillen. Von den Badlands aus startet der Maquis immer wieder Überfälle auf cardassianische Streitkräfte.
 • The Badlands is a region in Khaz Modan accessed via the Searing Gorge to the west and Loch Modan to the north. The Badlands are a cracked desert of dry earth, scattered boulders, and winding canyons. Dark Iron dwarves clash with ogres and drakes, while Horde orcs man a fortress to keep watch on their renegade brethren in the eastern lands. Ironforge prospectors search this desolate land for Titan artifacts, inspired by the recently unearthed Uldaman — an immense ruin that held the first clues to the dwarves’ lofty origins. Stonevault troggs, released after millennia of slumber, slaughtered the explorers and viciously defend their stolen city.
 • The Hedgehog brothers Jules and Sir Charles located the escaped convict Julian Kintobor in the Badlands in a routine scouting mission during the Great War, where he was rescued and brought back to the Kingdom. (StH: #50, SSS: #2) During the subsequent reign of Julian/Dr. Ivo Robotnik, the Badlands were used as a battleground for Sonic the Hedgehog's fight with a Beetle-Bot, Princess Sally's Soul-Quest with Nicole and the Knothole Freedom Fighters, and a path that Sonic took en route to the Robo-Hobo Jungle. (StH: #15, #40, IYF)
 • Tervetuloa Badlandseillle (Red County ja Flint County jne) . On aika jättää Los Santos taakse ja lähteä maaseudulle. Tehtävä alkaa siitä kunsinut on jätetty Angel Pinen asuntovaunualueellle ja aseenasi on vain kamera. ota Sanchez ja lähde Mt.Chiliadille. Kun olet päässyt pikkuiseen metikköön vuorellla. Näet mökin jonka ympärillä on FBI agentteja. Tapa heidät ja kohde ennenkuin se pakenee. Kun olet tappanut hänet,valokuvaa ruumis. Varoitus: Et voi tappaa häntä esimerkiksi singola tai polttaa häntä. Ehei sinun on saatava hänestä kuva EHJÄNÄ. Tämän tehtyä palaa asuntovaunupuistolle ja jätä kamera paikalle.
 • The Badlands were believed to have been formed around 500,000 years prior to the 24th century, a theory developed to explain how stars and planets came to exist in such a volatile area. This would later lead to concerns such violent conditions could spread or, by whatever means the Badlands began, start somewhere else. (ST short story: "The Specter of Jamestown") After the disappearance of the USS Voyager, the USS Enterprise spent time searching the Badlands for the missing vessel. (DS9 comic: "The Maquis: Soldier of Peace, Issue 1")
 • The Badlands was a region of Dragonhollow that rose to prominence for a short time at the end of the Fourth Era. A desolate place of dry desert and craggy windswept mountains, the Badlands was one of the harshest environments on the planet. Old veterans of the Dragonslayer Wars were reminded of Northham's bleak landscapes. Its architecture reflected the lack of resources, a hodgepodge of sandstone boxes, gigantic stone walls, and hastily erected hovels. These hardships combined with others to cultivate an atmosphere of
 • The Mobian Badlands were a region of Mobius, specifically the continent of Northamer, located between the Overland and the Kingdom of Acorn's city of Mobotropolis, and was an area of hostility between the Overlanders and Mobians during the Great War. The Hedgehog brothers Jules and Sir Charles located the escaped convict Julian Kintobor in the Badlands in a routine scouting mission during the Great War, where he was rescued and brought back to the Kingdom. (StH: #50, SSS: #2)
 • The Badlands were believed to have been formed around 500,000 years ago, and contains at least 2 stars, 17 planets, 43 moons, and a large asteroid belt. Sector 21305 is dominated by the Badlands. (New Worlds, New Civilizations, Star Trek: Pendragon) During the Cardassian occupation of Bajor, the Bajoran Resistance frequently used the Badlands as a refuge from Cardassian patrols. Because of the severely limited sensor ranges in the area, the Bajorans used echolocation techniques to navigate and detect other ships. (DS9: "Starship Down")
 • Within the lands themselves, there lies many weird rock formations that rise in twisted shapes from the barren earth, and crumbling, haunted ruins from the time of the ancient Mourkain Empire which once claimed ownership of the land in every direction. All manner of predators both living and dead prowl the wasteland. Ghouls stalk the craggy bluffs, black feathered carrion birds circle overhead, and packs of ravening Chaos Hounds constantly stalk for easy prey under the light of the green-lit moon. In the southern reaches of the Badlands dwells a great number of Ogres tribes, and they will suffer no trespassers to enter their territory.
 • Złe Ziemie są regionem należącym do Khaz Modan leżącym na południe od Loch Modan i na wschód od Płonącego Wąwozu. Jest to kraina kamienistych pustkowi, wielkich płaskowyżów i wietrznych kanionów. Krasnoludy z klanu Czarnego Żelaza ścierają się tu z ogrami i młodymi smokami, podczas gdy orkowie utrzymują tu niewielką fortecę strzegącą przesmyku przed ich renegackimi kuzynami z zachodu. Poszukiwacze z Ironforge przeczesują pustkowia w poszukiwaniu artefaktów Tytanów, ośmieleni niedawnym odkopaniem Uldamanu - potężnych ruin, które rzuciły nowe światło na ginące w mroku początki rasy krasnoludów. Troggowie z klanu Kamiennej Krypty, obudzeni po tysiącleciach snu, wyrżnęli wszystkich badaczy i zazdrośnie strzegą ich miasta.
 • thumb|Die Badlands 2371. Die Badlands sind eine unwirtliche Region im Raumgebiet nahe der Grenze zwischen der Föderation und der Cardassianischen Union. Die Badlands sind bekannt für ihre unberechenbaren Plasmastürme und Gravitationsanomalien. Normalerweise meiden Raumschiffe diese Region. Da die Sensoren in den Badlands stark beeinträchtigt werden, sind sie ein ideales Versteck vor cardassianischen Patrouillen. Von den Badlands aus startet der Maquis immer wieder Überfälle auf cardassianische Streitkräfte.
 • The Badlands is one area that, overall, has never managed to be completely claimed by any one nation. This is largely due to a combination of an inhospitable landscape and very few natural resources. Its mountains (which have never been formally named) are the most obvious feature of this area, but the semi-arid desert stretching out across both sides of the mountains are what most people think of when they hear the name.
 • The Badlands are the lands between the tunnel from Castle Discordia to Castle Town and Le Casse Roi Russe. As the name suggests, it is a rough patch of land with very few living things on it. Even devil grass fails to grow on parts of it. The temperature also tends to be fairly cold.
 • Badlands was an arcade and MSX laserdisc game released by Konami at the height of the Dragon's Lair craze. It centers around Buck, a cowboy whose family was killed by outlaws. He decides to take matters into his own hands and heads out to gun down all of his family's killers. Unlike other such games Badlands's only control was a button to fire the character's gun. This game provides examples of:
 • The punishment grounds of the ZNG. Most often invoked by Ed™ or the Grand High Council, but still. Available to all, y'know? Elzonire and Matthew, among others, have been sent off there by Ed™. Matthew brought some ships to sail on, and Elzonire has brought a variety of items. Bear traps, for instance. There may be some connection between these Badlands and the Zol Nesting Grounds. No one knows. Like, a secret tunnel between the two, or something. Of course, the Zol Nesting Grounds is known to be adjacent to the Drablands from Tri Force Heroes, too, so that opens up some thorny questions.
 • thumb|Badlands Badlands to rejon kosmosu leżący na granicy Zjednoczonej Federacji Planet i Unii Kardasjańskiej, w pobliżu Bajor. Badlands jest obszarem wypełnionym przez plazmę, z tego powodu codziennością są tam gwałtowne burze plazmowe oraz anomalie grawitacyjne, co sprawia, że większość okrętów narażona jest na ciężkie uszkodzenie lub zniszczenie, więc najcześciej Badlands jest omijane i leży na uboczu szlaków handlowych, a co za tym idzie planety znajdujące się w Badlands są, co najwyżej, bardzo słabo zaludnione i w większości nieskolonizowane. To właśnie powodowało, że Badlands było ulubionym miejscem kryjówek, najpierw członków bajorańskiego ruchu oporu, walczącym przeciw, okupującym Bajor, Kardasjanom, a wiele lat później ukrywali się tam Maquis oraz uchdźcy z federacyjnych kolonii
 • A highly inhospitable land in the Senan region of the Toran Republic, they are also bordered by the Dunan Republic to the north, and the Tinto Republic to the northwest. The Badlands were once an incredibly lush area. However, in SY 340, a duel began between the magicians Mazus and Crowley; an incredibly destructive duel that would take not only both the mages' lives, but also the vitality of the region - mountains crumbled and much of the life of the area destroyed, the badlands became an inhospitable wasteland.
owl:sameAs
Comp
Leader
 • Unknown
Level
 • 44
 • 45
 • 110
Length
 • 2.440000
Unit
dcterms:subject
figure
 • GTA San Andreas
emerald
 • No
Secrets
 • 4
previous map
Row 4 info
 • HyperionMerry Men
Misión
 • Badlands
название
 • Badlands
chips available
 • 0
цель
 • Убить свидетеля.
Lieux
 • Parc de maisons mobiles
 • ↳ Comté de Whetstone
 • ↳ Ville d’Angel Pine
 • ↳ État de San Andreas
literal english
 • Badlands
difficulty lynx
 • 3
провал
 • Смерть игрока, свидетель убежал, свидетель убит через хедшот.
Classe
 • Biomes O' Plenty
локация
Row 1 info
Unlocks
Juego
изображение
 • Badlands-GTASA.jpg
размер
 • 300
bold lynx
 • 837
Unlockedby
подпись
 • Домик, в котором находится свидетель, охраняемый агентами ФБР.
Row 4 title
 • Organizations
biomename
 • Badlands
Recompensa
 • No hay recompensa.
доступна
comment image
 • Vue sur Angel Pine au début de la mission dans GTA San Andreas.
Password
 • GKGS
diáloguía
 • Badlands
levelset
Récompense
 • « First Date »
next map
realism
 • Realistic
english tv
 • Badlands
Listen
 • OzM3mCQgMoU
игра
 • SA
Row 2 info
выдает
Anterior
biomeID
 • 25
Row 1 title
 • Era
bold difficulty ms
 • 3
Row 5 info
 • Abandoned
employeur
Row 2 title
 • Capital
bold ms
 • 844
bold complexity ms
 • 3
Difficulté
 • Faible
difficulty ms
 • 3
рус
 • Бесплодные земли
bold difficulty lynx
 • 3
bold complexity lynx
 • 3
Row 5 title
 • Status
Hint
 • None
Row 3 info
Secteur
 • 4
Row 3 title
 • Affiliation
Siguiente
chips required
 • 0
Buy
открывает
dbkwik:all-the-tropes/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:allthetropes/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:battleangel/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:de.gta/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:de.memory-alpha/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:de.valve/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:es.gta/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:es.worldofwarcraft/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:fr.memory-alpha/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:gta/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:malazan/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:memory-alpha/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:memory-beta/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:memory-gamma/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:narutofanon/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:nl.memory-alpha/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:nl.wow/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:pl.wow/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:quake/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:redfaction/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:ru.gta/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:sonic/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:starcraft/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:starwars/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:stexpanded/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:teamfortress/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:tfumux/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:uncharted/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:warhammerfantasy/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:wowwiki/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:ja.warhammeronline/property/wikiPageUsesTemplate
Towns
Realm
 • Destruction
Box Title
 • Badlands
Games
 • Uncharted 3: Drake's Deception
Faction
 • Neutral
Reward
 • None
fail
 • Busted
 • Wasted
 • Informant escapes.
 • Informant is decapitated.
 • The informant's body is taken away.
respect
 • 0
Tier
 • 3
Affiliation
Races
 • Goblins
 • , Dustbelcher
 • Drysnout Gnolls
 • Ironforge prospectors and their crews
 • Stonevault
 • Stonevault Trogg
Game
loc
 • Południowo-wschodnie Khaz Modan
 • Southeastern Khaz Modan
 • Zuidoostelijk Khaz Modan
Lugar
 • En una caravana de Angel Pine
Villages
 • No
Country
 • Dharma Resistance
Name
 • Badlands
 • The Badlands
 • The Badlands
 • The Badlands
Genre
 • Région spatiale
Type
 • Desert
pair
 • Black Fire Pass
Romaji
 • Baddoranzu
Caption
Region
dbkwik:chipschallenge/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:dragonhollow/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:el.warhammeronline/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:scarteleu/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:team-fortress/property/wikiPageUsesTemplate
dbkwik:fr.gta/property/wikiPageUsesTemplate
landmarks
Part of
Government
 • Geen
 • formalnie monarchia dziedziczna
Military
 • 5
imagewidth
 • 250
 • 350
Jefe
Inhabitants
Population
 • 3
Kanji
 • バッドランズ
precipitation
 • Dry
Ruler
 • Formalnie król Magni Bronzebeard
 • Geen
Title
 • Navigation
Industry
 • None
Symbol
 • Spiral.svg
dbkwik:biomesoplenty/property/wikiPageUsesTemplate
Nom
 • Terres-Brûlées - Badlands
 • « Badlands »
Imagen
 • 250
Pop
 • 2
 • 2000
PREV
Economy
 • 4
Debut
Heat
 • Hot
Major
Target
Capital
for
 • 23
Time
 • ---
Affilation
 • Bestreden
Source
 • Lands of Conflict, 66
NEXT
SS
 • Dustbowl.jpg
 • Dustbowl.jpg
 • Dustbowl.jpg
minor
Army
 • Bloody Sun Boyz
Location
Size
 • 300
wikipage disambiguates
abstract
 • Badlands is a mission in Grand Theft Auto: San Andreas, given to protagonist Carl Johnson by C.R.A.S.H. in Angel Pine in Whetstone.
 • The Mobian Badlands were a region of Mobius, specifically the continent of Northamer, located between the Overland and the Kingdom of Acorn's city of Mobotropolis, and was an area of hostility between the Overlanders and Mobians during the Great War. The Hedgehog brothers Jules and Sir Charles located the escaped convict Julian Kintobor in the Badlands in a routine scouting mission during the Great War, where he was rescued and brought back to the Kingdom. (StH: #50, SSS: #2) During the subsequent reign of Julian/Dr. Ivo Robotnik, the Badlands were badly ravaged by the pollution incident to Robotnik's regime. During an expedition here, the Knothole Freedom Fighters were attacked by Robotnik using his new Beetle Bot vehicle, and nearly suffered a crushing defeat. Fortunately, they were saved thanks to magical powers obtained by Sonic the Hedgehog from special stones he had received for saving a mystical frog some time previously. It also served as the location for Princess Sally's Soul-Quest with NICOLE and the Knothole Freedom Fighters, and a path that Sonic took en route to the Robo-Hobo Jungle. (StH: #15, #40, IYF) After Robotnik's death, Knuckles the Echidna somehow came across the Badlands while returning home from his adventures in Mercia and Albion. Locke and Sabre watched Knuckles confront a gang of bears on motorcycles, and were concerned by the now awakened use of Chaos powers, forcing a need for a meeting of the whole Brotherhood of Guardians. Knuckles used a Guiding Star Gem to return home from the Badlands. (KtE: #13, #14, #15) In 3237, the Badlands was the battleground between a large SWATbot horde dispatched by the Eggman Empire, and the defences at Fort Acorn consisting of the Mes Braves Battalion, Chaotix, Amy Rose and a G.U.N. expedition force with Rouge the Bat. Ultimately, the SWATbot forces were destroyed by the combined defences, which ensured the force field around the irradiated Robotropolis was maintained. (StH: #131, #132, #133)
 • The Badlands is one area that, overall, has never managed to be completely claimed by any one nation. This is largely due to a combination of an inhospitable landscape and very few natural resources. Its mountains (which have never been formally named) are the most obvious feature of this area, but the semi-arid desert stretching out across both sides of the mountains are what most people think of when they hear the name. The Badlands acts as a natural barrier between Ivona and Vohemar, and helped to deter a lot of aggression between the two countries in the past, before air travel was common. There's no single ruler of the Badlands, and anyone claiming to be is only kidding themselves. The few small towns scattered throughout the area mostly survive thanks to being located along established trading routes. The mountains do contain metals, and mana crystals as it's been rumored, but Vohemar has no interest in it and Ivona prefers to mine the sub-range that stretches northeast out of the desert. Other notable things to be found in the Badlands include a wide range of strange, dangerous creatures, and a fairly large number of abandoned towns and other ruins.
 • The Badlands were believed to have been formed around 500,000 years prior to the 24th century, a theory developed to explain how stars and planets came to exist in such a volatile area. This would later lead to concerns such violent conditions could spread or, by whatever means the Badlands began, start somewhere else. (ST short story: "The Specter of Jamestown") The first Federation exploration of the Badlands was made by the USS Enterprise in 2268, with the Badlands name being applied by the Enterprise chief medical officer, Leonard McCoy, after the region located in South Dakota on Earth. During that first mission to the Badlands a Romulan Bird-of-Prey was destroyed, and shortly after the crew began exhibiting signs of radiation sickness. Unbeknownst to anyone at this time, the Bird-of-Prey was testing an experimental quantum singularity drive, and the singularity was still traveling around the Badlands. (TOS - The Badlands, Book One novella: Part I) The next major attempt to chart the Badlands was conducted in 2335 by the Oberth-class research vessel, USS Yosemite. The Yosemite became the first ship to penetrate the plasma storms and was subjected to a subspace incursion that disrupted its power systems. Captain Indul and her crew discovered the ship's warp engines had acted as a lightning rod, attracting the energy of the Badlands right at their vessel. (TNG - The Badlands, Book One novella: Part II) During the Cardassian Occupation of Bajor during the mid-24th century, the Bajoran Resistance used the Badlands as a refuge from Cardassian patrols. The only drawback to using the Badlands was the poor sensor range, so they were often forced to use echo-location to evade the Cardassians. (DS9 episode: "Starship Down") During the 24th century, many ships became lost in the Badlands. During the 2340s and 2350s alone, the Cardassian Union lost many vessels, including the freighters Kamal and Ravinok. The remains of the Ravinok were later discovered on the planet Dozaria, and was found to have been attacked by the Breen. (DS9 episode: "Indiscretion"; DS9 - Avatar novel: Book One) In 2368, the USS Enterprise-D was assigned to complete a full survey of the Badlands. The Enterprise was joined in their survey by Cardassian officers, Jos Mengred and Pakat. During the mission Commander William T. Riker was stricken by the same illness that had struck the crew of the original Enterprise a century earlier, thankfully he was cured. (TNG - The Badlands, Book One novella: Part II) Following the creation of the Demilitarized Zone in the Federation-Cardassian Treaty of 2370, the Maquis used the Badlands as a favored hiding place from Cardassian patrols, and a great place to stage attacks from, much like the Bajoran resistance before them. In one of their first major offensives, they kidnapped Gul Skrain Dukat and held him on an asteroid in the Badlands. (DS9 episode: "The Maquis, Part II") In 2371, the Badlands became a hunting ground for a being known as the Caretaker, who would snatch starships away and transport them to the Delta Quadrant. The ships that were taken included the Starfleet vessels USS Voyager and USS Equinox, the Maquis vessel Val Jean, and a Cardassian Galor-class warship. (VOY episodes: "Caretaker", "Equinox, Part I", "The Voyager Conspiracy") Three weeks before the disappearance of the USS Voyager, Maquis Captain Chakotay, commanding the Val Jean, was about to lead an attack force against the Montee Fass shipyards in the Oliv system. However, the attempt had to be aborted due to plasma storm activity in the Badlands. The mission was not a complete failure, as Chakotay was able to destroy the Cardassian station, Opek Nor. The attack drew the attention of Gul Aman Evek and the Vetar which pursued the Val Jean into the Badlands, where the Maquis ship disappeared, and the Vetar was badly damaged in the plasma storms. The crew of the Vetar were rescued by the USS Voyager and the Cardassian warship, CDS Prakesh. Always the scientist, Captain Kathryn Janeway, surveyed the star charts and theorized that the Badlands anomaly was a free-floating quantum singularity that was traveling around the Badlands, and was released by the Romulan Bird-of-Prey in 2268. (VOY - The Badlands, Book Two novella: Part III) After the disappearance of the USS Voyager, the USS Enterprise spent time searching the Badlands for the missing vessel. (DS9 comic: "The Maquis: Soldier of Peace, Issue 1") In mid 2373, at the behest of Constable Odo, the USS Defiant entered the Badlands to track down the Badlands anomaly. Also at this time, Centurion Bokra of the Romulan Star Empire, was dispatched to the Badlands to retrieve the anomaly and use it against the Dominion. Bokra was successful in capturing the anomaly, but shortly after his ship was destroyed by two Jem'Hadar attack ships, and the anomaly was released again. Fortunately, the Defiant captured the anomaly and transported it 10,000 light years into deep space using a Romulan folded-space transporter. (DS9 - The Badlands, Book Two novella: Part IV) By the end of 2373, Cardassia had joined the Dominion, and the new alliance sent the Jem'Hadar to vanquish the Maquis. The Maquis decided to make their last stand on the planet Athos IV, located in the Badlands. The base was discovered, but thanks to the efforts of Captain Benjamin Sisko and Michael Eddington the remaining Maquis escaped. (DS9 episode: "Blaze of Glory") At some point, the Maquis had investigated the planet Sindorin, interested in a rare element found on the planet that the trees absorbed, blocking sensor scans. However, the Maquis abandoned plans to use the planet due to a combination of the weather and the arrival of the Dominion. The Dominion took an interest in the planet and built a Jem'Hadar hatchery on the surface, but were unable to bring it online before the end of the war. Former Section 31 operative turned traitor Ethan Locken took command of the facility until Section 31 dispatched Doctor Julian Bashir to bring him and the facility down. (DS9 novel: Abyss) Following the end of the Dominion War in 2376, the USS Enterprise-E was dispatched into the Badlands to investigate Klingon reports of Breen activity in the Badlands. After three weeks they found no evidence of the Breen, and despite other similar reports of Breen activity, Commander Elias Vaughn thought it unlikely the Breen would amass a hidden fleet. The Enterprise did though discover the Cardassian freighter Kamal, which contained the Orb of Memory, which they then transported back to Bajor. (DS9 novel: Avatar, Book One) Several weeks later, Julian Bashir led a team to the planet Sindorin in the Badlands to track down the former Section 31 operative Ethan Locken. (DS9 - Section 31 novel: Abyss)
 • Within the lands themselves, there lies many weird rock formations that rise in twisted shapes from the barren earth, and crumbling, haunted ruins from the time of the ancient Mourkain Empire which once claimed ownership of the land in every direction. All manner of predators both living and dead prowl the wasteland. Ghouls stalk the craggy bluffs, black feathered carrion birds circle overhead, and packs of ravening Chaos Hounds constantly stalk for easy prey under the light of the green-lit moon. In the southern reaches of the Badlands dwells a great number of Ogres tribes, and they will suffer no trespassers to enter their territory. Countless tribes of Greenskins have called the Badlands home over the centuries; indeed, it is said that there are enough Orcs and Goblins in the Badlands to form an army big enough to invade the Old World many times over, if they could only stop fighting between themselves and reliably unite for a common cause. Unlikely as it sounds, Dwarfs have come to the Badlands in search of the precious blue crystal Brynduraz, also called Brightstone. They are looking for a rumored Mourkain tunnel which links the Badlands to the mines of Mount Gunbad, the only source of Brynduraz in the entire Old World.
 • "Badlands" είναι το όνομα που δίνεται στην ξηρή, δύσκολη χώρα που βρίσκεται μεταξύ των Worlds Edge βουνών και των βουνών Dragonback. Αυτό το έρημο έδαφος είναι το σπίτι για ορισμένες από τις πιο κακοήθεις και βάναυσες φυλές των greenskins που βρίσκονται οπουδήποτε. Το σκληρό περιβάλλον καθώς και οι συγκρούσεις που είναι μια μόνιμη κατάσταση ξεδιαλέγουν τους αδύνατους και τους ανάξιους. Στη Badlands, μόνο ο ισχυρότερος επιζεί.
 • A highly inhospitable land in the Senan region of the Toran Republic, they are also bordered by the Dunan Republic to the north, and the Tinto Republic to the northwest. The Badlands were once an incredibly lush area. However, in SY 340, a duel began between the magicians Mazus and Crowley; an incredibly destructive duel that would take not only both the mages' lives, but also the vitality of the region - mountains crumbled and much of the life of the area destroyed, the badlands became an inhospitable wasteland. The Scarlet Moon Empire placed a long wall around the Badlands, but despite this and the extreme conditions of the area, it is not unknown for people to cross it, though quite rare: Viktor, a mercenary swordsman, crossed the badlands to reach the Toran Republic from the then-City-States of Jowston.
 • The Badlands are a range of mountains that are on the border between the southern lands and Eastern Lands in upper Azeria,they are inhabited by nomadic tribes of human and goblins who are constantly looting and warring.It is said that these people offer an insight into how violent and chaotic the world was after Azeral's death.
 • The punishment grounds of the ZNG. Most often invoked by Ed™ or the Grand High Council, but still. Available to all, y'know? Elzonire and Matthew, among others, have been sent off there by Ed™. Matthew brought some ships to sail on, and Elzonire has brought a variety of items. Bear traps, for instance. Is the Badlands one homogenous region, you ask? Oh no. For example, the Baddestlands is a district of the Badlands, and it apparently has hot springs. Scalding hot hot springs. And a polar wasteland region? The Polar Badlands. A poison-ivy-infested area? Check. The Badlands really has got you covered. There may be some connection between these Badlands and the Zol Nesting Grounds. No one knows. Like, a secret tunnel between the two, or something. Of course, the Zol Nesting Grounds is known to be adjacent to the Drablands from Tri Force Heroes, too, so that opens up some thorny questions.
 • Badlands ist eine von Valve entwickelte Karte für thumb|282pxTeam Fortress und Team Fortress 2. Das Remake der Team Fortress-Karte erschien am 14. Februar 2008 und war die erste TF2-Karte, die dem Spiel nachträglich hinzugefügt wurde. Ursprünglich war sie nur im Modus "Kontrollpunkte" spielbar. Seit dem Schweren Update ist die Karte auch für den Arena-Modus erhältlich. Am 9. März 2011 erschien auch noch eine King of the Hill-Version der Karte.
 • The wild area of the Old World known as the Badlands remains unsettled and represents one of the few successes of the Goblinoid hordes in invading the Old World since their defeat in the Goblin Wars (2,500 years ago).
 • BadlandsはBloody Sun Boyzのtier3に所属するzoneである。
 • thumb|Badlands Badlands to rejon kosmosu leżący na granicy Zjednoczonej Federacji Planet i Unii Kardasjańskiej, w pobliżu Bajor. Badlands jest obszarem wypełnionym przez plazmę, z tego powodu codziennością są tam gwałtowne burze plazmowe oraz anomalie grawitacyjne, co sprawia, że większość okrętów narażona jest na ciężkie uszkodzenie lub zniszczenie, więc najcześciej Badlands jest omijane i leży na uboczu szlaków handlowych, a co za tym idzie planety znajdujące się w Badlands są, co najwyżej, bardzo słabo zaludnione i w większości nieskolonizowane. To właśnie powodowało, że Badlands było ulubionym miejscem kryjówek, najpierw członków bajorańskiego ruchu oporu, walczącym przeciw, okupującym Bajor, Kardasjanom, a wiele lat później ukrywali się tam Maquis oraz uchdźcy z federacyjnych kolonii przygranicznych, które Federacja oddała Kardasjanom na mocy rozejmu z z 2367 roku i traktatu pokojowego z 2370 roku. thumb|left|USS Voyager W początkach 2371 roku zaginął tam, podczas walki z Kardasjanami, statek Maquis - Val Jean dowodzony przez Chakotay'a. Wysłano na jego poszukiwania USS Voyager NCC-74656 dowodzony przez kapitan Kathryn Janeway, który także zaginął (Czasu Gwiezdnego: 48315.6). Jak się okazało przez Badlands przeszła nieznanego rodzaju fala przemieszczeniowa, wysłana przez tzw. Opiekuna, która przeniosła USS Voyager i statek Maquis aż do Kwadrantu Delta.
 • Badlands is a track in MotorStorm: Pacific Rift. It is a big open area with plenty of space, containing many routes to suit all vehicle types. The Rally Car is best suited to this track as it is relatively flat and the terrain is smooth, although larger vehicle classes can power through the large collection of water on the third stretch.
 • The Badlands is a large, dangerous area in the southeast of Queville, where players and clans skirmish, play Capture The Flag, and train their PVP skill. It also contains higher-level enemies.
 • « Badlands » [ˈbædlændz] est une mission confiée à Carl Johnson (le protagoniste) par trois hommes des Community Resources Against Street Hoodlums (CRASH) dans Grand Theft Auto: San Andreas, depuis le parc de maisons mobiles d’Angel Pine dans le comté de Whetstone, dans l’État de San Andreas. * Cette mission est débloquée à la réussite de la précédente, « The Green Sabre ». * La mission suivante s’intitule « First Date ».
 • Les "Badlands" ou "Terres-Brûlées" sont situées dans le secteur 04-70, le long de la frontière de la Fédération des Planètes Unies et sont une région de l'Union Cardassienne. C'est une région de l'espace réputée pour ses tempêtes plasmiques et ses anomalies gravitationnelles. Pour ces raisons, le trafic interstellaire préfère habituellement les éviter. (DS9: "The Maquis, Part I")
 • The "Badlands" was a region of space located in Sector 04-70 of the Alpha Quadrant. A segment of the border between the United Federation of Planets and the Cardassian Union was located in this region. The Badlands were known for intense plasma storms and gravitational anomalies. Additionally, in the late 2360s, a few ships had disappeared in this region. For these reasons, it was commonly avoided by most interstellar traffic. (DS9: "The Maquis, Part I")
 • Lands west of the Shan Shan and east of the Plateau of Statues * The Praxians consider some parts to be forbidden to several heroic defeats Source: Guide to Glorantha
 • Kategorie:Kraje [[Category:Kategorie:Kraje]]
 • Badlands is the 110th level in Chip's Challenge Level Pack 1. It was created by Tyler Sontag.
 • The Badlands is an umbrella term for the vast desolate and sparsely inhabited desert surrounding the Scrapyard. Other than the Factory Farms, Granite Inn, and the Boiling Metal Battalion base, no other settlements are shown to exist in the Badlands. Bandits are a constant threat, requiring travel to be made by convoy.
 • The Badlands is a region in Khaz Modan accessed via the Searing Gorge to the west and Loch Modan to the north. The Badlands are a cracked desert of dry earth, scattered boulders, and winding canyons. Dark Iron dwarves clash with ogres and drakes, while Horde orcs man a fortress to keep watch on their renegade brethren in the eastern lands. Ironforge prospectors search this desolate land for Titan artifacts, inspired by the recently unearthed Uldaman — an immense ruin that held the first clues to the dwarves’ lofty origins. Stonevault troggs, released after millennia of slumber, slaughtered the explorers and viciously defend their stolen city. Only the hardiest of creatures can survive in the arid wastes, such as feral coyotes, cougars and buzzards. In the far east is a region inhabited by black dragon spawn. Scattered across the Badlands are camps of ogres of the Dustbelcher tribe. In the northwest is a tiny Horde outpost. The northern reaches of this rugged land are home to ruins that were the workings of the ancient race, the earthen. These ruins are known as Uldaman. Dark Iron dwarves also have a large fortress just south of Uldaman.
 • Tervetuloa Badlandseillle (Red County ja Flint County jne) . On aika jättää Los Santos taakse ja lähteä maaseudulle. Tehtävä alkaa siitä kunsinut on jätetty Angel Pinen asuntovaunualueellle ja aseenasi on vain kamera. ota Sanchez ja lähde Mt.Chiliadille. Kun olet päässyt pikkuiseen metikköön vuorellla. Näet mökin jonka ympärillä on FBI agentteja. Tapa heidät ja kohde ennenkuin se pakenee. Kun olet tappanut hänet,valokuvaa ruumis. Varoitus: Et voi tappaa häntä esimerkiksi singola tai polttaa häntä. Ehei sinun on saatava hänestä kuva EHJÄNÄ. Tämän tehtyä palaa asuntovaunupuistolle ja jätä kamera paikalle. Palkkio: Respectiä
 • In 1993, five years after the United States National Film Registry was established, Badlands was selected for preservation by the Library of Congress as being "culturally, historically, or aesthetically significant"
 • The Badlands are extremely dry (like the desert biome) and hilly (like the extreme hills biome). Its surface is covered mainly by uncolored hardened clay, but also a considerable amount of clay, red hardened clay and orange hardened clay. No vegetation or friendly mobs spawn here. This biome has a blue sky with hints of yellow.
 • Złe Ziemie są regionem należącym do Khaz Modan leżącym na południe od Loch Modan i na wschód od Płonącego Wąwozu. Jest to kraina kamienistych pustkowi, wielkich płaskowyżów i wietrznych kanionów. Krasnoludy z klanu Czarnego Żelaza ścierają się tu z ogrami i młodymi smokami, podczas gdy orkowie utrzymują tu niewielką fortecę strzegącą przesmyku przed ich renegackimi kuzynami z zachodu. Poszukiwacze z Ironforge przeczesują pustkowia w poszukiwaniu artefaktów Tytanów, ośmieleni niedawnym odkopaniem Uldamanu - potężnych ruin, które rzuciły nowe światło na ginące w mroku początki rasy krasnoludów. Troggowie z klanu Kamiennej Krypty, obudzeni po tysiącleciach snu, wyrżnęli wszystkich badaczy i zazdrośnie strzegą ich miasta. Tylko najsilniejsze stworzenia potrafią przetrwać na tych surowych pustkowiach, pośród których są kojoty, kuguary i myszołowy. Na dalekim wschodzie regionu rozpanoszyły się pisklęta czarnych smoków. Tu i tam ogry z plemienia Bekających Pyłem założyli swoje obozowiska. Na północnym zachodzie Horda utrzymuje niewielki przyczółek. Północne krańce są domem dla starożytnych ruin, które są dziełem rąk starożytnej rasy, Ziemnych, a znane są jako Uldaman. Krasnoludy Czarnego Żelaza utrzymują silną fortecę na południe od Uldaman.
 • Badlands was an arcade and MSX laserdisc game released by Konami at the height of the Dragon's Lair craze. It centers around Buck, a cowboy whose family was killed by outlaws. He decides to take matters into his own hands and heads out to gun down all of his family's killers. Unlike other such games Badlands's only control was a button to fire the character's gun. This game provides examples of: * Everything Trying to Kill You: Random townsfolk will pull guns and try to shoot you in the middle of the street. With no warning. * Lost World: Besides the banditos there's a portion of the game involving an area filled with prehistoric monstrosities. * The Many Deaths of You: Par for the course in a laserdisc game, but some of the deaths are just plain silly. Like the one where a scorpion jumps on Buck's head and cuts his hair, giving him a mohawk. * Opening Narration: "We were living a quiet life, when suddenly, for no reason, my wife and my children were killed in cold blood!..." * What the Hell, Player?: Kill people for no good reason (those random townsfolk? You have to wait until they draw on you) and Buck will be hanged, then thrown in jail. No, that is the right order.
 • Badlands was a Crimson Guardsman of the Third Induction and one of the so-called "Lost brothers". He was extraordinarily hairy with wild grizzled hair and ferociously scarred. His complexion was nut brown. He was as burly as a bear, and reminded Kyle of the men of the Stone Mountains to the far west of his lands. He was a master woodsman, who could move quickly and silently through the forest. He had exceptional endurance and was capable of running at a fast clip for several days with minimal rest.
 • The Badlands is an area on Cybertron belonging to Decepticons, rebels, or Decepticon rebels. This article is a . You can help My English Wiki by expanding it.
 • Diese Mission beinhaltet keine Dialoge! (Die Einleitung und Instruktionen wurden schon am Ende der vorherigen Mission The Green Sabre gegeben.)
 • thumb|Die Badlands 2371. Die Badlands sind eine unwirtliche Region im Raumgebiet nahe der Grenze zwischen der Föderation und der Cardassianischen Union. Die Badlands sind bekannt für ihre unberechenbaren Plasmastürme und Gravitationsanomalien. Normalerweise meiden Raumschiffe diese Region. Da die Sensoren in den Badlands stark beeinträchtigt werden, sind sie ein ideales Versteck vor cardassianischen Patrouillen. Von den Badlands aus startet der Maquis immer wieder Überfälle auf cardassianische Streitkräfte. Während einer ersten großen militärischen Operation bringt der Maquis den entführten Gul Dukat auf einen Klasse-M-Asteroiden in den Badlands. (DS9: ) Die Badlands dienen während der Besetzung von Bajor als Zufluchtsort für die bajoranische Widerstandsbewegung. (DS9: ) Als Thomas Riker im Jahr 2371 zusammen mit einer Maquis-Zelle die Defiant entführt, steuert er das Schiff in die Badlands, um sich dort mit einem Angriffsschiff der Maquis zu treffen. (DS9: ) Der Maquis lockt die cardassianischen Schiffe der Galor-Klasse in die Badlands, wo diese nicht mehr fliehen können. (VOY: ) thumb|left|Die Badlands 2375. Um Sternzeit 48300 transferiert ein Wesen, welches sich selbst als der Fürsorger bezeichnet, einige Raumschiffe aus den Badlands in den Delta-Quadranten. Darunter ist die USS Equinox, die Val Jean, ein Maquis-Raider unter dem Kommando von Amal Kotay und das Föderationsraumschiff USS Voyager, welches das Maquis-Schiff verfolgen und stellen soll. (VOY: , ) Ein cardassianisches Schiff der Galor-Klasse und der cardassianische Marschflugkörper ATR-4107 verschwinden ebenfalls im selben Zeitraum in den Badlands. (VOY: , ) thumb|Die Lage der Badlands nahe Deep Space 9 Der bajoranische Händler Razka Karn versteckt sich in den Badlands, als ihm die Tholianer wegen einiger undurchsichtiger Geschäfte auf den Fersen sind. (DS9: ) Die Badlands liegen auf der cardassianisch/föderativen Grenze am Rande des bajoranischen Sektors. Die Route von Bajor nach Dreon VII führt Kasidy Yates oft nahe an den Badlands vorbei. (DS9: ) Den Badlands kommt während des Krieges gegen das Dominion (2373-2375) eine spezielle strategische Bedeutung zu. Flottenbewegungen in dieser Region brauchen eine zusätzliche Eskorte, um die Schiffe gegen mögliche Angriffe aus den Badlands zu schützen. 2375 wird die IKS Koraga am Rande der Badlands von den Jem'Hadar zerstört. (DS9: ) Badlands bedeutet zu deutsch soviel wie Ödland. In DS9 waren die Badlands Kompositionen aus „analogen“ Pyroeffektaufnahmen und verfärbtem Wasser. In VOY wurden computergenerierte Effekte eingesetzt.
 • The Badlands were believed to have been formed around 500,000 years ago, and contains at least 2 stars, 17 planets, 43 moons, and a large asteroid belt. Sector 21305 is dominated by the Badlands. (New Worlds, New Civilizations, Star Trek: Pendragon) During the Cardassian occupation of Bajor, the Bajoran Resistance frequently used the Badlands as a refuge from Cardassian patrols. Because of the severely limited sensor ranges in the area, the Bajorans used echolocation techniques to navigate and detect other ships. (DS9: "Starship Down") During the 24th century many ships became lost in the Badlands. During the 2340s and 2350s alone, the Cardassian Union lost many vessels, including the freighters Kamal and Ravinok. The remains of the Ravinok were later discovered on the planet Dozaria, and was found to have been attacked by the Breen. (DS9: "Indiscretion"; DS9 novel: Avatar, Book One, Star Trek: Pendragon: "Restoration", "Exile") Because of its strategic location inside the Demilitarized Zone between Cardassian and Federation space, the Badlands became a favorite hiding place and staging area for the Maquis during their insurrection against Cardassian control from 2370 to 2373. In their first major operations, the Maquis took the kidnapped Gul Dukat to a class M asteroid in the Badlands. (DS9: "The Maquis, Part I") When Thomas Riker and a Maquis cell hijacked the USS Defiant from Deep Space 9 in 2371, they piloted the Defiant to the Badlands to rendezvous with other Maquis attack ships prior to launching an assault on Cardassian space. (DS9: "Defiant") Around stardate 48300, the Caretaker abducted several starships from the Badlands, including a Maquis raider piloted by Chakotay, and the Federation starship USS Voyager, which had been sent to track Chakotay. (VOY: "Caretaker") A Cardassian Galor-class warship was also abducted from the Badlands around the same time. (VOY: "The Voyager Conspiracy") It was never made clear, but the USS Equinox may have also been abducted from the Badlands. (VOY: "Equinox, Part I") Bajoran trader Razka Karn also hid out in the Badlands when the Tholians were pursuing him for some unscrupulous "business" practices. Kasidy Yates's freighter route between Bajor and Dreon VII often took her close to the Badlands, as well. (DS9: "Indiscretion", "For the Cause") In the mirror universe, the Badlands were also used as a staging area by the Terran Rebellion before their capture of Terok Nor in 2372. (DS9: "Through the Looking Glass") After the Maquis learned that he had informed Starfleet of Michael Eddington's location, Cing'ta was marooned on a "particularly nasty" planet in the Badlands. (DS9: "For the Uniform") When the Cardassian Union was annexed by the Dominion in 2373, the remaining Maquis cells that managed to escape the Jem'Hadar took shelter on Athos IV, an abandoned mining colony on the edge of the Badlands. The Maquis sent a disguised distress signal, coded as a confirmation of the launch of a missile strike against Cardassia Prime, to send word to Michael Eddington that the Maquis remnant had survived. Those few survivors were rescued by Starfleet a short time later. (DS9: "Blaze of Glory") The Badlands remained a strategic location during the Dominion War from 2373 to 2375. Fleet movements in the region required additional escorts to guard against ambushes from inside the plasma storms. (DS9: "Waltz") In 2375, the IKS Koraga was destroyed by the Jem'Hadar near the edge of the Badlands. (DS9: "Penumbra") Following the end of the Dominion War in 2376, the USS Enterprise-E was dispatched into the Badlands to confirm rumours that Breen forced were hiding in the Badlands and were awaiting to attack the Federation. While no Breen were found, the Enterprise discovered the Cardassian freighter Kamal, which contained the Orb of Memory, and transported it back to Bajor. (DS9 novel: Avatar, Book One)
 • The Badlands are the lands between the tunnel from Castle Discordia to Castle Town and Le Casse Roi Russe. As the name suggests, it is a rough patch of land with very few living things on it. Even devil grass fails to grow on parts of it. The temperature also tends to be fairly cold. Roland Deschain and Susannah Dean were forced to cross the Badlands with inadequate clothing. They were cold, but were in no danger of freezing. Its effect was insidious, making them miserable and irritable. They knew they were reaching the end of the Badlands when the devil grass began again and they saw King's Rooks.
 • The Badlands is a contry containing a huge jungle in the Southern Hemisphere of the Mushroom World.
 • File:Q2.png The Badlands are a wild area beyond the boundaries of the Strogg industrial complex. The level is mostly outdoors and consists mainly of rough natural environment - narrows canyons and caves, surrounded by slimy rock walls. There are several underground tunnels and small pools of water as well. Somewhere within this region, a gang of Gekk have made their secret lair. One of their recent acquisition is an Airstrike Marker, which they seem to be worshipping. The player will need this marker in order to complete his objectives at the Refinery.
 • De Badlands is een regio in Khaz Modan toegankelijk via de Searing Gorge in het western en Loch Modan in het noorden.
 • Badlands is a musical piece featured in Uncharted 3: Drake's Deception. It was composed by Greg Edmonson and was released on the Uncharted 3: Drake's Deception Original Soundtrack.
 • The Hedgehog brothers Jules and Sir Charles located the escaped convict Julian Kintobor in the Badlands in a routine scouting mission during the Great War, where he was rescued and brought back to the Kingdom. (StH: #50, SSS: #2) During the subsequent reign of Julian/Dr. Ivo Robotnik, the Badlands were used as a battleground for Sonic the Hedgehog's fight with a Beetle-Bot, Princess Sally's Soul-Quest with Nicole and the Knothole Freedom Fighters, and a path that Sonic took en route to the Robo-Hobo Jungle. (StH: #15, #40, IYF) After Robotnik's death, Knuckles the Echidna somehow came across the Badlands while returning home from his adventures in Mercia and Albion. Locke and Sabre watched Knuckles confront a gang of bears on motorcycles, and were concerned by the now awakened use of Chaos powers, forcing a need for a meeting of the whole Brotherhood of Guardians. Knuckles used a Guiding Star Gem to return home from the Badlands. (KtE: #13, #14, #15) In 3236, the Badlands was the battleground between a large SWATbot horde dispatched by the Eggman Empire, and the defenses at Fort Acorn consisting of the Mes Braves Battalion, Chaotix, Amy Rose and a G.U.N. expedition force with Rouge the Bat. Ultimately, the SWATbot forces were destroyed by the combined defenses, which ensured the force field around the irradiated Robotropolis was maintained. (StH: #131, #132, #133)
 • After the end of the occupation the Maquis also took to hiding in the Badlands in order to hide from both the Cardassians and Starfleet. The Intrepid class was considered to be capable of safely navigating the plasma fields, although the Intrepid class USS Voyager was thought to have been lost when it attempted to pursue a Maquis Raider into the area in 2371. It later transpired that Voyager had been deliberately abducted from the Badlands by an advanced alien being, rather than having been lost to the storms.
 • The Badlands are a region of New Sydney. A barren desert, its landscape is punctuated by ravines, canyons and tower-like formations known as "hoodoos." From 2489 to 2494, outlaws Jim Raynor and Tychus Findlay conducted numerous heists against Confederate trains.
 • Русское название: Выдаёт: Локация: Цель: Условия провала: Награда: Доступ к: Доступна после: Категория:МиссииКатегория:Миссии в GTA San Andreas[[Категория:Миссии (C.R.A.S.H.)]] Badlands — Первая миссия в сельской местности, выдаваемая C.R.A.S.H. в Сосне Ангела в Уэтстоуне.
 • thumb|Die Badlands 2371 Die Badlands sind eine unwirtliche Region im Raumgebiet nahe der Grenze zwischen der Föderation und der Cardassianischen Union. Die Badlands sind bekannt für ihre unberechenbare Plasmastürme und Gravitationsanomalien. Normalerweise meiden Raumschiffe diese Region. Da die Sensoren in den Badlands stark beeinträchtigt werden, sind sie ein ideales Versteck vor cardassianischen Patrouillen. Von den Badlands aus startet der Maquis immer wieder Überfälle auf cardassianische Streitkräfte. Während einer ersten großen militärischen Operation bringt der Maquis den entführten Gul Dukat auf einen Klasse-M-Asteroiden in den Badlands. Die Badlands dienen während der Besetzung von Bajor als Zufluchtsort für die bajoranische Widerstandsbewegung. Als Thomas Riker im Jahr 2371 zusammen mit einer Maquis-Zelle die USS DEFIANT / NX-74205 entführt, steuert er das Schiff in die Badlands, um sich dort mit einem Angriffsschiff der Maquis zu treffen. thumb|left|Die Badlands 2375 Um Sternzeit 48300 transferiert ein Wesen, welches sich selbst als der Fürsorger bezeichnet, einige Raumschiffe aus den Badlands in den Delta-Quadranten. Darunter ist die USS EQUINOX, die SS VAL JEAN, ein Maquis-Raider unter dem Kommando von Amal Kotay und das Föderationsraumschiff USS VOYAGER / NCC-74656, welches das Maquis-Schiff verfolgen und stellen soll. Ein cardassianisches Schiff der GALOR-KLASSE und der cardassianische Marschflugkörper ATR-4107 verschwinden ebenfalls im selben Zeitraum in den Badlands. Der bajoranische Händler Razka Karn versteckt sich in den Badlands, als ihm die Tholians wegen einiger undurchsichtiger Geschäfte auf den Fersen sind. Die Badlands liegen auf der cardassianisch/föderativen Grenze am Rande des bajoranischen Sektors. Die Route von Bajor nach Dreon VII führt Kasidy Yates oft nahe an den Badlands vorbei. Den Badlands kommt während des Krieges gegen das Dominion (2373-2375) eine spezielle strategische Bedeutung zu. Flottenbewegungen in dieser Region brauchen eine zusätzliche Eskorte, um die Schiffe gegen mögliche Angriffe aus den Badlands zu schützen. 2375 wird die IKS KORAGA am Rande der Badlands von den Jem´Hadar zerstört. Kategorie:Besondere Raumsektoren der galaktischen Quadranten
 • Badlands is a micro alliance on the Pink Sphere, protected by Swash Plates and Tail Rotors.
 • The Badlands are a lawless and unruly region at the border between Gallantaria and Brice. In the Badlands there is the Border River and the city of Blackhaven.
 • "Badlands" was the leadoff track on Bruce Springsteen's fourth studio album Darkness on the Edge of Town, and its second single.
 • Badlands es la primera misión del Campo de San Andreas. Es la única misión del C.R.A.S.H. en el Campo de San Andreas. Hay que entrar en la caravana para activar la misión.
 • This location page is devoid of information! Please fill her up with some useful server-related information, but don't forget to check other pages for clues on apropriate structuring!
 • The Badlands was a region of Dragonhollow that rose to prominence for a short time at the end of the Fourth Era. A desolate place of dry desert and craggy windswept mountains, the Badlands was one of the harshest environments on the planet. Old veterans of the Dragonslayer Wars were reminded of Northham's bleak landscapes. Its architecture reflected the lack of resources, a hodgepodge of sandstone boxes, gigantic stone walls, and hastily erected hovels. The Badlands were bordered by a mysterious shimmering blue wall that could be seen through but not breached, above ground or below, within the overworld or the in the depths of Hell. Former residents of Summergate were surprised to find that many of the protections and powers graciously granted by Eris earlier in the Fourth Era were no longer in effect: teleport scrolls could not be crafted, there was no Elite control panel, residents could be slain on their own property, and outsiders could manipulate any button, switch, door, or plate they encountered regardless of where in the Badlands it was. These hardships combined with others to cultivate an atmosphere of The border restricted the movements of residents and forced them into close proximity with each other. Inevitably, along with the dearth of natural resources, the cramped population density led to strained relations with neighbors and opportunities for those willing to pursue them. Small-scale warfare broke out in minor flashpoints around the Badlands and organizations like Hyperion and the Merry Men soon emerged to vie for dominance.
 • The Badlands is located at the northwest of The Castle.There are lot of slate quarries in the Badlands for it has a chain of mountains.The Badlands is the home of the dreaded and loathed Land Wurm. DomDaniel's old lair is the Observatory, which now houses Simon Heap and Lucy Gringe, a stable for Thunder, and old tennis ball turned tracker ball called, Sleuth. A jar of flying beetles that can be used as candles and the bones of DomDaniel until Spit Fyre ate them for breakfast, lie in this gloomy place.
 • The area is filled with various nebulae varying in composition. While it holds lots of stellar matter it also holds abundant amounts Natural Energy sources. The nebulae resemble storm clouds at times due to the space weather conditions. Some of these stormy nebulae have sudden discharges of lightning that can be over a few lightyears in length. There is also alot of planetary debris from rocky objects drifting into these lightning discharges.
 • The Badlands is a deserted wasteland in the southeast corner of Tharsis, notorious as both a terraforming disaster and the home of the vicious Marauders.
is Unlocks of
is Unlockedby of
is доступна of
is Astronomie of
is next map of
is Row 2 info of
is Anterior of
is Siguiente of
is Origin of
is Status of
is loc of
is Region of
is Theater of
is Ort of
is Enemies of
is Died of
is PREV of
is Place of
is Born of
is NEXT of
is Location of
is wikipage disambiguates of
is Locatie of